Giải bài tập Tin học 4: Gõ từ đơn giản

Giải bài tập Tin học lớp 4: Gõ từ đơn giản Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - Phần 2 - Em tập gõ 10 ngón là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài thực hành 1 trang 45 SGK Tin học 4

Tập gõ từ với các phím ở hàng cơ sở và hàng trên (chọn Add Top Row trong bước 1).

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Gõ từ đơn giản

Bài thực hành 2 trang 45 SGK Tin học 4

Tập gõ từ với các phím ở hàng cơ sở, hàng trên và hàng dưới (chọn Add Bottom Row).

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Gõ từ đơn giản

Bài thực hành 3 trang 45 SGK Tin học 4

Tập gõ từ với các phím ở hàng cơ sở, hàng trên, hàng dưới và hàng phím số (chọn Add Number).

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Gõ từ đơn giản

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
6 607
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm