Giải Sách bài tập Tin học 4: Sử dụng phím Shift

Giải Sách bài tập Tin học 4: Sử dụng phím Shift

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4 bài Sử dụng phím Shift - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Em tập gõ 10 ngón là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

T1 trang 41 SBT Tin học lớp 4

Tập gõ từ đơn giản với hàng phím kí tự đặc biệt

Lời giải:

Hướng dẫn: Nháy Lessons -> Add Symbols và thực hiện như với các bài thực hành trong Bài 2.

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

T2 trang 41 SBT Tin học 4

Tập gõ hàng phím cơ sở và phím Shift

Allh L Lass J Flask K has; AAAS A G Sad S Kafka ; jags Gag: Jaffas D Jaffa Ad gas: Dallas Alaska : ha HAL FDA

“lag;” AAAS “jag;” ha algal dag Jaffa’s ‘ala “shall” slag “sagas” “fall” DJ salk lakh hash ‘fla ‘lass ‘ha “sash”

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Sử dụng phím Shift bao gồm 2 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập gõ 10 ngón - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 377
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm