Giải bài tập Tin học 4: Thêm một số lệnh của Logo

Giải bài tập Tin học lớp 4: Thêm một số lệnh của Logo - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - phần Thế giới logo của em là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 104 SGK Tin học lớp 4

Những dòng nào dưới đây là các câu lệnh được viết đúng?

FD 100

Fd 100.

FD 100 RT 60

FD100

FD 100 FD 50

FD 100RT 50

CS FD 100 RT 60

CS DF 100 RT 60…

CS, FD 100, RT 60.

Lời giải:

x

FD 100

x

Fd 100.

x

FD 100 RT 60

x

FD 100 FD 50

CS FD 100 RT 60

Bài 2 trang 104 SGK Tin học 4

Chỉnh sửa lại các dòng đưới đây để được câu lệnh đúng.

Fd 100.

FD 100, RT 60

FD100

FD 100RT 50

CS FD 100 RT 60…

CS, FD 100, RT 60.

Lời giải:

Câu lệnh

Sửa

Fd 100.

Không sửa

FD 100, RT 60

FD 100 RT 60

FD100

FD 100

FD 100RT 50

FD 100 RT 50

CS FD 100 RT 60…

CS FD 100 RT 60

CS, FD 100, RT 60.

CS FD 100 RT 60

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học 4

Sử dụng thêm lệnh mới LT 90 để quay trái 90 độ, em hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được hình vẽ sau.

Thêm một số lệnh của Logo

Lời giải:

- Các câu lệnh:

FD 100

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

LT 90

FD 50

RT 90

FD 50

Bài thực hành 2 trang 105 SGK Tin học 4

Hãy viết các lệnh ở mỗi cột và quan sát những thay đổi trên màn hình sau mỗi câu lệnh. Phát biểu những điều quan sát được. Chỉ ra sự khác biệt giữa các lệnh CS và HT.

Lời giải:

a) Kết quả: lệnh CS đưa rùa về vị trí xuất phát và xoá toàn bộ sân chơi.

Thêm một số lệnh của Logo

b) Kết quả: lệnh HT làm rùa ẩn mình

Thêm một số lệnh của Logo

Bài thực hành 3 trang 106 SGK Tin học 4

Hãy dự đoán hành động của Rùa ứng với mỗi lệnh, viết lệnh và quan sát những thay đổi trên màn hình. So sánh kết quả với điều đã dự đoán. Chỉ ra sự khác biệt giữa các lệnh HOME, CLEAN và CS.

a) RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

HOME

b) RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

CLEAN

c) RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

CS

Lời giải:

Lệnh

Dự đoán

Chính xác

RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

HOME

Rùa quay phải 90 độ

Rùa di chuyển 100 đơn vị

Rùa quay trái 90 độ

Rùa di chuyển 100 đơn vị

Rùa quay về vị trí xuất phát

Bài thực hành 4 trang 106 SGK Tin học 4

Hãy đặt lại màu bút và nét bút, sau đó viết các lệnh để Rùa vẽ các hình theo mẫu sau:

Thêm một số lệnh của Logo

Lời giải:

Thêm một số lệnh của Logo

Bài thực hành 5 trang 106 SGK Tin học 4

Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được hình bên.

Thêm một số lệnh của Logo

Lời giải:

FD 20

RT 90

FD 20

RT 90

FD 20

RT 90

FD 20

LT 90

FD 20

LT 90

FD 20

LT 90

FD 40

RT 90

FD 20

RT 90

FD 20

RT 90

FD 20

LT 90

FD 20

LT 90

FD 20

LT 90

FD 20

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
23 6.960
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 4

Xem thêm