Giải bài tập Tin học 4: Em học nhạc với Encore (tiếp)

Giải bài tập Tin học 4: Em học nhạc với Encore (tiếp) - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - phần Em học nhạc là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 123 SGK Tin học lớp 4

Trường độ của nốt nhạc là gì?

Mức độ trầm bổng của nốt nhạc

Thời gian ngân dài hay ngắn của nốt nhạc

Mức độ đọc to hay nhỏ của nốt nhạc

Lời giải:

Mức độ trầm bổng của nốt nhạc

x

Thời gian ngân dài hay ngắn của nốt nhạc

Mức độ đọc to hay nhỏ của nốt nhạc

Bài 2 trang 123 SGK Tin học 4

Nối cho đúng:

Lời giải:

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Bài 3 trang 123 SGK Tin học 4

Số chỉ nhịp 3/4 (ba–bốn )cho em biết điều gì?

Mỗi nhịp có 4 phách

Mỗi nhịp có 4 – 3 = 1 phách

Mỗi nhịp có 4 + 3 = 7 phách

Mỗi nhịp có 3 phách.

Lời giải:

Mỗi nhịp có 4 phách

Mỗi nhịp có 4 – 3 = 1 phách

Mỗi nhịp có 4 + 3 = 7 phách

x

Mỗi nhịp có 3 phách.

Bài 4 trang 123 SGK Tin học 4

Trong ba khuông nhạc dưới đây, khuông nhạc nào có số chỉ nhịp viết sai?

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Lời giải:

- Khuông A và B có số chỉ nhịp viết sai.

Bài thực hành 1 trang 120 SGK Tin học 4

Khởi động Encore, mở một bản nhạc em thích trong thư mục nhactieuhoc.

  • Quan sát các nốt nhạc trong bản nhạc, nhận biết trường độ của một số nốt nhạc.
  • Nháy chuột vào nút để nghe bản nhạc

Lời giải:

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Bài thực hành 2 trang 122 SGK Tin học 4

Mở bản nhạc “Bài tập đọc nhạc” (tệp baitapdocnhac.enc) trong thư mục nhactieuhoc.

  • Quan sát khuông nhạc, khoá sol, vạch nhịp, số chỉ nhịp và các nốt nhạc…
  • Chơi nhạc và tập đọc bản nhạc

Lời giải:

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Bài thực hành 3 trang 122 SGK Tin học 4

Tập hát và đọc bản nhạc Chiếc khăn tay (tệp chiec khan tay.enc).

Lời giải:

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Giải bài tập Tin học 4: Em học nhạc với Encore (tiếp) bao gồm 4 bài tập và 3 bài thực hành có đáp án chi tiết cho từng bài giúp các em học sinh ôn tập Tin học lớp 4 phần Em học nhạc. Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 679
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 4

Xem thêm