Giải bài tập Tin học 4: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Giải bài tập Tin học lớp 4: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - Học và chơi cùng máy tính là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 58 SGK Tin học 4

Màn hình bên thể hiện bài học nhận biết phân số:

Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Phân số trong màn hình trên là phân số nào?

Lời giải:

- Phân số trong màn hình trên là 1/5

Bài 2 trang 58 SGK Tin học 4

Nút lệnh nào dưới đây cho phép em luyện tập rút gọn phân số:

Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Lời giải:

- Nút lệnh rút gọn phân số là: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Bài 3 trang 58 SGK Tin học 4

Luyện tập phân tích số bằng cách nháy chuột lên biểu tượng Học toán với phần mềm Cùng học toán 4trên màn hình. Mẫu của các bài luyện này như hình bên.

Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Hãy phân tích các số sau theo mẫu trên:

a) 7009546

b) 1324015

c) 4690956

Lời giải:

a) 7009546

7 triệu

9 nghìn

4 trăm

4 chục

6 đơn vị

b) 1324015

1 triệu

324 nghìn

0 trăm

1 chục

5 đơn vị

c) 4690956

4 triệu

690 nghìn

9 trăm

5 chục

6 đơn vị

Bài thực hành 1 trang 56 SGK Tin học 4

Luyện tập phép chia cho số có hai chữ số không nhẩm bằng cách nháy chuột lên biểu tượng trong cửa sổ chính. Em sẽ luyện tập theo các bài sau:

Lời giải:

Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Bài thực hành 2 trang 57 SGK Tin học lớp 4

Luyện tập phép chia cho số có hai chữ số có nhẩm bằng cách nháy chuột lên biểu tượng Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 trong cửa sổ chính.

Lời giải:

Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Bài thực hành 3 trang 57 SGK Tin học 4

Luyện tập cộng, trừ phân số bằng cách nháy chuột lên biểu tượng Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 trong cửa sổ chính

Lời giải:

Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Bài thực hành 4 trang 57 SGK Tin học 4

Luyện tập nhân, chia hai phân số bằng cách nháy chuột lên biểu tượng Học toán với phần mềm Cùng học toán 4trong cửa sổ chính.

Lời giải:

Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
17 2.137
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm