Giải bài tập Tin học 4: Trình bày chữ đậm, nghiêng

Giải bài tập Tin học lớp 4: Trình bày chữ đậm, nghiêng - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - phần Em tập soạn thảo là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 94 SGK Tin học lớp 4

Điền tác dụng của hai nút vào chỗ trống dưới đây:

Lời giải:

- Giải Tin học lớp 4in đậm chữ được chọn

- Giải Tin học lớp 4in nghiêng chữ được chọn

Bài 2 trang 94 SGK Tin học 4

Bạn Mai gõ xong các chữ Trường em. Để trình bày các chữ vừa gõ bằng chữ đậm, Mai nháy nút Giải Tin học lớp 4, nhưng vẫn không được chữ đậm như mong muốn. Tại sao?

Lời giải:

- Bởi vì Mai không bôi đen dòng chữ Trường em khi nháy nút Giải Tin học lớp 4 . Mai nên bôi đen chữ đó lại rồi nháy nút Giải Tin học lớp 4

Bài thực hành 1 trang 93 SGK Tin học 4

Gõ bài thơ sau. Trình bày tên bài thơ là chữ đậm, các câu thơ là chữ nghiêng.

Giải Tin học lớp 4

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Nháy nút rồi gõ tên bài thơ.

• Gõ các câu thơ còn lại

• Chọn nội dung bài thơ

• Nháy nút để chuyển về chữ thường

• Nháy nút để chuyển sang chữ nghiêng

- Kết quả:

Giải Tin học lớp 4

Bài thực hành 2 trang 94 SGK Tin học 4

Gõ và trình bày bài thơ theo mẫu dưới đây:

Giải Tin học lớp 4

Lời giải:

Giải Tin học lớp 4

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 638
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm