Giải bài tập Tin học 4: Ôn tập (trang 111)

Giải bài tập Tin học 4: Ôn tập (trang 111) - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - phần Thế giới logo của em là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài thực hành 1 trang 111 SGK Tin học lớp 4

Với mỗi lệnh, hãy tô cùng màu cho ô lệnh (cột A) và ô hành động tương ứng của Rùa (cột B).

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn tập

Bài thực hành 2 trang 111 SGK Tin học 4

Viết các lệnh để Rùa vẽ các hình theo mẫu sau (cho biết góc trong tam giác là 60 độ).

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn tập

Lời giải:

a) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

b) REPEAT 3 [FD 100 RT 120]

c) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 100 RT 90]

PU

RT 45 FD 20 LT 45

PD

REPEAT 2 [FD 70 RT 90 FD 70 RT 90]

d) RT 90 FD 100

REPEAT 2 [LT 90 FD 100]

LT 90 FD 50

RT 90 FD 50

REPEAT 2 [LT 90 FD 50]

Bài thực hành 3 trang 111 SGK Tin học 4

Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

Lời giải:

a) Muốn Rùa về vị trí xuất phát, ta dùng lệnh HOME.

b) Muốn rùa về vị trí xuất phát và xoá màn hình ta dùng lệnh CLEAN

c) Biểu tượng của Rùa trên màn hình Logo có dạng hình tam giác

d) Sau khi viết lệnh HideTurtle (HT) thì rùa sẽ ẩn đi.

e) Sau khi dùng lệnh PenUp (PU) thì rùa sẽ không vẽ nữa.

Bài thực hành 4 trang 112 SGK Tin học 4

Hãy dùng lệnh lặp (repeat n) để ra lệnh cho Rùa vẽ các hình sau.

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn tập

Lời giải:

a) REPEAT 3 [FD 50 RT 90 FD 50 LT 90]

b) REPEAT 3 [FD 40 RT 90 FD 40 LT 90]

RT 90 FD 40

REPEAT 2 [RT 90 FD 40 LT 90 FD 40]

RT 90 FD 40

Bài thực hành 5 trang 112 SGK Tin học 4

Hãy điền vào các ô có dấu hỏi (?) trong bảng lệnh dưới đây

Lời giải:

Lệnh đầy đủ

Viết tắt

Hành động của Rùa

Home

Rùa về chính giữa sân chơi (vị trí xuất phát)

ClearScreen

CS

Rùa về vị trí xuất phát. Xoá toàn bộ sân chơi.

ForwarD n

FD n

Rùa đi về phía trước n bước

RighT k

RT k

Rùa quay phải k độ

BacK n

BK n

Rùa lùi lại sau n bước

Left k

LT k

Rùa quay sang trái k độ

PenUp

PU

Nhấc bút

PenDown

PD

Hạ bút

HideTurtle

HT

Rùa ẩn mình

ShowTurtle

ST

Rùa hiện hình

Clean

Xoá màn hình và Rùa vẫn ở vị trí hiện tại

Repeat n [ ]

Lặp n lần

WAIT

Làm chậm câu lệnh

BYE

Thoát khỏi phần mềm Logo

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
11 3.285
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 4

Xem thêm