Giải bài tập Tin học 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - Phần 2 - Em tập vẽ là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài thực hành 1 trang 33 SGK Tin học lớp 4

Dùng công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìđể vẽ cây thông theo mẫu như hình 56.

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Chọn màu nâu sẫm trên bảng màu

• Chọn công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìđể vẽ thân cây.

• Chọn công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìvà nét vẽ nhỏ nhất

• Kéo thả chuột để vẽ tán lá cây và bóng cây

• Tô màu tán lá, thân và bóng cây.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

Bài thực hành 2 trang 33 SGK Tin học 4

Sử dụng công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì, hãy vẽ con mèo và con gà như hình 57.

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Chọn công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì để vẽ các con vật

• Kéo thả chuột để vẽ.

• Tô màu con thỏ và con gà.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

Bài thực hành 3 trang 33 SGK Tin học 4

Sử dụng công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì và các công cụ thích hợp khác để vẽ bức tranh phỏng cảnh giống hình 58.

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Chọn công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì để vẽ.

• Kéo thả chuột để vẽ.

• Tô màu bức tranh.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

Bài thực hành 4 trang 34 SGK Tin học 4

Sử dụng các công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì, hãy vẽ bông hoa theo mẫu như hình 59.

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Chọn màu tím trên bảng màu

• Chọn công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìvà nét vẽ nhỏ nhất

• Kéo thả chuột để vẽ bông hoa, nhuỵ hoa.

• Tô màu cho bông hoa và nhuỵ hoa.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

Bài thực hành 5 trang 34 SGK Tin học 4

Dùng các công cụ vẽ tự do để vẽ con thỏ theo mẫu ở hình 60.

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Chọn màu đen trên bảng màu

• Chọn công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

• Kéo thả chuột để vẽ con thỏ

• Tô màu cho con thỏ.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

Bài thực hành 6 trang 34 SGK Tin học 4

Sử dụng các công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì, hãy vẽ và tô màu con vịt giống hình 61.

Lời giải:

- Hướng dẫn:

• Chọn màu đen trên bảng màu

• Chọn công cụ Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìvà nét vẽ nhỏ nhất

• Kéo thả chuột để vẽ con vịt

• Tô màu cho con vịt.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
12 934
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm