Giải bài tập Tin học 4: Bước đầu làm quen với Logo

Giải bài tập Tin học lớp 4: Bước đầu làm quen với Logo - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - phần Thế giới logo của em là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài thực hành 1 trang 100 SGK Tin học lớp 4

Khởi động Logo bằng cách nháy đúp lên biểu tượng trên màn hình nền. Quan sát và chỉ ra:

Màn hình chính.

Cửa sổ lệnh.

Ngăn nhập lệnh.

Ngăn chứa các lệnh đã viết.

Rùa ở vị trí xuất phát.

Lời giải:

Bước đầu làm quen với Logo

Bài thực hành 2 trang 101 SGK Tin học 4

Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được một hình chữ nhật có chiều rộng là 50 bước và chiều dài là 100 bước.

Lời giải:

FD 50

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 100

Bài thực hành 3 trang 101 SGK Tin học 4

Hãy thay đổi nét của bút vẽ bằng cách chọn lệnh Set → Pensize… rồi chọn một nét vẽ mới.

Lời giải:

Bước đầu làm quen với Logo

Bài thực hành 4 trang 102 SGK Tin học 4

Đổi màu của bút vẽ bằng cách chọn lệnh Set → PenColor… rồi chọn một màu vẽ mới.

Lời giải:

Bước đầu làm quen với Logo

Bài thực hành 5 trang 102 SGK Tin học 4

Đổi nét vẽ và màu vẽ. Viết các lệnh để vẽ lại một hình vuông và một hình chữ nhật.

Lời giải:

- Lệnh vẽ hình chữ nhật

FD 50

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 100

- Lệnh vẽ hình vuông

FD 50

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

Bài thực hành 6 trang 102 SGK Tin học 4

Đổi nét vẽ và màu vẽ. Viết các lệnh để vẽ hình tam giác theo gợi ý trong hình bên.

Bước đầu làm quen với Logo

Lời giải:

- Câu lệnh vẽ tam giác:

FD 100

RT 120

FD 100

RT 120

FD 100

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
61 6.899
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm