Giải Sách bài tập Tin học 4: Em học nhạc với Encore (tiếp theo)

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Em học nhạc với Encore (tiếp) - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Em học nhạc là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 116 SBT Tin học 4

Bạn Mèo đang điền cách gọi các nốt nhạc đã học, nhưng chỉ nhớ được cách gọi của hai nốt. Em hãy giúp Mèo điền cho các nốt nhạc còn thiếu trong hình dưới đây.

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Lời giải:

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Bài 2 trang 117 SBT Tin học 4

Cách gọi các nốt nhạc như trên được dùng để phân biệt.

A) Cao độ của nốt nhạc

B) Trường độ của nốt nhạc.

C) Cả cao độ và trường độ của nốt nhạc.

Hãy chọn câu ghép đúng.

Lời giải:

Câu ghép đúng là C.

Bài 3 trang 117 SBT Tin học 4

Hãy ghép mỗi ô ở cột bên trái với ô tròn tương ứng ở cột bên phải để có các phát biểu đúng.

Lời giải:

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Bài 4 trang 117 SBT Tin học 4

Hãy đánh dấu nốt nhạc được dùng làm đơn vị trường độ.

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Lời giải:

Nốt tròn được dùng làm đơn vị trường độ

Bài 5 trang 118 SBT Tin học 4

Em hãy giúp bạn Gà Trống điền các nốt nhạc vào các bậc thang phía dưới theo trường độ tăng dần

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Lời giải:

Nốt móc kép < Nốt móc đơn < Nốt đen < Nốt trắng < Nốt tròn

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Bài 6 trang 118 SBT Tin học 4

Điền nốt nhạc hoặc cụm từ đúng vào các chỗ trống trong các câu dưới đây:

Em học nhạc với Encore (tiếp)

Lời giải:

Mèo:Phải ngân nốt trắng dài bằng nửa thời gian so với nốt tròn, tức là bằng hai nốt đen.

Vịt: Nốt móc kép được ngân dài bằng ½ thời gian so với nốt móc đơn.

Chó: Mình chỉ ngân nốt móc đơn dài bằng nửa thời gian so với nốt đen.

Gà: Nốt tròn cần được ngân dài gấp đôi nốt trắng, tức gấp 4 nốt đen.

Bài 7 trang 118 SBT Tin học 4

Số chỉ nhịp 2/4 cho biết

A) Mỗi nhịp gồm (2/4) phách

B) Mỗi phách có trường độ bằng (2/4) phần trường độ của (nốt đen, nốt tròn, nốt móc kép).

Hãy đánh dấu các số và các nốt nhạc tương ứng để có giải thích đúng.

Lời giải:

A. Mỗi nhịp gồm 2 phách

B. Mỗi phách có trường độ bằng 1/4 phần trường độ của nốt tròn.

T1 trang 118 SBT Tin học lớp 4

Tập đọc bản nhạc Múa vui của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (tệp muavui.enc):

Lời giải:

Hướng dẫn: Bản nhạc trên có nhịp 4/4, tức mỗi nhịp gồm 4 phách, mỗi phách có trường độ bằng 1/4 nốt tròn, tức mỗi phách có trường độ bằng nốt đen.

T2 trang 119 SBT Tin học 4

Tập hát và đọc bản nhạc Chim chích bông (tệp chimchicobng.enc).

Lời giải:

Hướng dẫn: Khi hai nốt móc đơn đứng liền nhau có thể viết thành. Trên bản nhạc có các dấu lặng đen là thời gian nghỉ bằng một nốt đen.

1. Thực hiện các thao tác như đã hướng dẫn trong các bài thực hành của Bài 1 để khởi động Encore và mở tệp chimchichbong.enc.

2. Nhấn phím cách để Encore chơi bản nhạc.

3. Tập đọc bản nhạc theo Encore. Em hãy đọc đúng trường độ và cao độ của từng nốt nhạc

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Em học nhạc với Encore (tiếp theo) bao gồm 7 câu hỏi và 2 bài tập thực hành có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em học nhạc - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 181
Sắp xếp theo

    Tin học lớp 4

    Xem thêm