Giải Sách bài tập Tin học 4: Ôn tập

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn tập - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Thế giới logo của em là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 2 trang 104 SBT Tin học 4

Hãy tìm biểu tượng Rùa trên sân chơi của Rùa trong 5 biểu tượng sau:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn tập

Lời giải:

Biểu tượng Rùa là hình D

T1 trang 99 SBT Tin học 4

Với mỗi lệnh, hãy tô cùng màu (hoặc ghép) ô lệnh (cột A) và ô hành động, tương ứng của Rùa (cột B).

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn tập

Phương án ghép đúng là: 1 – G, 2 – E, 3 – D, 4 – B, 5 – A, 6 - C

T2 trang 100 SBT Tin học 4

Viết các lệnh để Rùa vẽ các hình theo mẫu sau:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn tập

Lời giải

a) Hình a:

1. RT 30

7. LT 90

2. FD 60

8. FD 60

3. RT 120

9. LT 90

4. FD 60

10. FD 60

5. RT 120

11. LT 90

6. FD 60

12. FD 60

b) Hình b

1. FD 50

8. LT 90

2. RT 90

9. FD 50

3. FD 50

10. LT 90

4. RT 90

11. FD 50

5. FD 50

12. LT 90

6. RT 90

13. FD 50

7. LT 90

c) Hình c

1. LT 90

14. FD 150

2. FD 50

15. RT 90

3. LT 90

16. FD 50

4. FD 50

17. LT 180

5. LT 90

18. FD 50

6. FD 250

19. LT 90

7. LT 90

20. FD 50

8. FD 50

21. RT 90

9. LT 90

22. FD 50

10. FD 200

23. LT 90

11. RT 90

24. FD 50

12. FD 50

25. LT 90

13. RT 90

26. FD 50

T3 trang 101 SBT Tin học lớp 4

Viết các lệnh để Rùa vẽ 3 hình vuông đồng tâm, có kích thước cạnh là 200, 160, 120 như mẫu sau:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn tập

Lời giải:

REPEAT 4 [FD 200 RT 90]

FD 20 RT 90 PU FD 20 LT 90 PD

REPEAT 4 [FD 160 RT 90]

FD 20 RT 90 PU FD 20 LT 90 PD

REPEAT 4 [FD 120 RT 90]

T4 trang 104 SBT Tin học 4

Hãy dùng lệnh lặp (repeat n) để ra lệnh cho Rùa vẽ các hình sau:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn tập

a) Một ngôi sao năm cánh

b) Ba ngôi sao năm cánh xếp thành hàng ngang.

Lời giải:

a) REPEAT 5 [FD 100 RT 144]

b) REPEAT 3 [REPEAT 5 [FD 100 RT 144] RT 90 PU FD 120 LT 90 PD]

T5 trang 105 SBT Tin học 4

Hãy dùng lệnh lặp (repeat n) để ra lệnh cho Rùa vẽ hình sau

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn tập

Lời giải:

REPEAT 2 [REPEAT 3 [FD 40 RT 90 FD 40 LT 90] rt 90] HT

REPEAT 3 [FD 40 RT 90 FD 40 LT 90]

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Ôn tập có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Thế giới logo của em - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 959
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm