Giải Sách bài tập Tin học 4: Sử dụng câu lệnh lặp

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Sử dụng câu lệnh lặp - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Thế giới logo của em là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 96 SBT Tin học 4

Những dòng lệnh nào dưới đây là câu lệnh lặp được viết đúng (để vẽ một hình vuông)?

Câu lệnh 1: Repeat 4 [FD 100 RT 90]

Câu lệnh 2: REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

Câu lệnh 3: REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

Câu lệnh 4: REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

Câu lệnh 5: REPEAT 4 [FD 100 R T 90]

Câu lệnh 6: REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

Câu lệnh 7: REPEAT4 [FD 100 RT 90]

Lời giải:

Các câu viết lệnh đúng là: 1, 2.

Bài 2 trang 97 SBT Tin học 4

Cho 3 dãy lệnh:

Dãy 1: FD 60 RT 120 FD 60 RT 120 FD 60 RT 120

Dãy 2: RT 120 FD 60 RT 120 FD 60 RT 120 FD 60

Dãy 3: LT 30 FD 60 RT 120 FD 60 RT 120 FD 60

a) Dãy 1 có thể viết dưới dạng REPEAT 3 [FD 60 RT 120] hay không?

b) Dãy 2 có thể viết dưới dạng câu lệnh lặp nào?

c) Dãy 3 có thể viết thu gọn lại như thế nào?

d) Mỗi tam giác sau đây là kết quả thực hiện của dãy lệnh nào?

Sử dụng câu lệnh lặp

Lời giải:

a) Dãy 1 có thể viết dưới dạng REPEAT 3 [FD 60 RT 120].

b) Dãy 2 có thể viết dưới dạng câu lệnh lặp:

REPEAT 3 [RT 120 FD 60]

c) Dãy 3 có thể viết thu gọn lại:

LT 30 FD 60 REPEAT 2 [RT 120 FD 60]

d) Dãy 1 – Hình A

Dãy 2 – Hình B

Dãy 3 – Hình C

Bài 3 trang 97 SBT Tin học 4

Em hãy ghép hình cho dưới đây và câu lệnh lặp tương ứng:

Câu lệnh 1: REPEAT 3 [FD 60 RT 120]

Câu lệnh 2: REPEAT 4 [FD 60 RT 90]

Câu lệnh 3: REPEAT 5 [FD 40 RT 72]

Sử dụng câu lệnh lặp

Lời giải:

Câu lệnh 1 – Hình 1

Câu lệnh 2 – Hình 3

Câu lệnh 3 – Hình 2

T1 trang 98 SBT Tin học 4

Hãy kiểm tra để thấy câu lệnh lặp sau đây cho kết quả là một hình đa giác đều tám cạnh (đa giác có 8 cạnh bằng nhau và 8 góc trng đều bằng 135o).

Repeat 8 [FD 50 RT 45]

Lời giải:

Hướng dẫn:

• Khi thực hành lệnh em chú ý: Trong câu lệnh có 4 dấu cách.

• Hai lệnh FD 50 RT 45 trong ngoặc vuông được thực hiện 8 lần

• Sau khi gõ xong, em có thể nháy vào nút Excute hoặc nhấn phím Enter để thực hiện lệnh.

• Trước khi thực hiện lệnh em có thể cho rùa ẩn mình (Bằng cách thực hiện lệnh HT) thì các lệnh sau đó thực hiện nhanh hơn. Muốn cho rùa hiện lại trên màn hình thì thực hiện lệnh ST.

Sử dụng câu lệnh lặp

T2 trang 98 SBT Tin học lớp 4

Trong bài học 1, để vẽ một hình chữ nhật có chiều dài (thẳng đứng) là 100 và chiều rộng (nằm ngang) là 60 các em thực hiện dãy lệnh sau:

FD 100 RT 90 FD 60 RT 90 FD 100 RT 90 FD 60 (1)

Nếu thêm lệnh RT 90 để sau khi vẽ xong Rùa quay hướng lên trên như khi mới xuất phát thì dãy lệnh sẽ thành:

FD 100 RT 90 FD 60 RT 90 FD 100 RT 90 FD 60 RT 90 (2)

Em hãy thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Nhập và thực hiện dãy lệnh (2)

b) Tìm câu lệnh lặp thay cho dãy lệnh (2) và thực hiện câu lệnh lặp đó.

Lời giải:

Hướng dẫn:

• Dãy lệnh (2) gồm 2 đoạn giống nhau, mỗi đoạn vẽ nửa hình chữ nhật

• Để thực hiện nhiệm vụ b, em nên dùng lệnh xoá sạch sân chơi của Rùa và cho Rùa về vị trí xuất phát, đồng thời cũng nên xoá hết các lệnh trong khung danh sách lệnh đã thực hiện ở câu a:

• Muốn xoá sạch sân chơi của Rùa và cho Rùa về vị trí xuất phát em cần cho thực hiện lệnh gì?

• Muốn xoá hết các lệnh trong khung danh sách lệnh em cho thực hiện lệnh CT.

b) Câu lệnh lặp thay cho lệnh (2) là :

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 60 RT 90]

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Sử dụng câu lệnh lặp có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Thế giới logo của em - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
8 4.264
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm