Giải bài tập Tin học 4: Căn, lề

Giải bài tập Tin học lớp 4: Căn, lề Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - phần Em tập soạn thảo là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 76 SGK Tin học lớp 4

Bạn Tuấn gõ tên và một câu trong bài thờ Chào mào mũ của nhà thơ Mai Văn Hai. Tuấn muốn có kết quả như hình bên trái dưới đây, nên vừa gõ xong, Tuấn nháy nút để căn giữa tên bài thơ nhưng lại nhận được kết quả như hình bên phải. Theo em thì tại sao?

Giải Tin học lớp 4

Lời giải:

- Do cụm từ Chào mào mũ không dùng nút căn giữa, nên khi căn giữa cụm từ Có anh chào mào căn ra giữa lệch với tiêu đề.

Bài 2 trang 76 SGK Tin học 4

Bài thơ Chào mào mũ được bạn Tuấn soạn thảo và trình bày như dưới đây. Theo em bạn Tuấn đã dùng những nút lệnh nào để căn lề?

a) Tên bài thơ (Chào mào mũ)

Giải Tin học lớp 4

b) Nội dung bài thơ

Giải Tin học lớp 4

Lời giải:

a) Căn giữa

b) Căn lề trái

Bài 3 trang 76 SGK Tin học 4

Sau khi thực hiện bài B2, để căn lề lại tên bài thơ như bên, bạn Tuấn nên thực hiện thao tác nào sau đây?

Nháy lại nút để bỏ căn giữa và nháy nút để căn thẳng lề trái

Chỉ cần nháy nút để căn thẳng lề trái.

Lời giải: Chỉ cần nháy nút để căn thẳng lề trái.

Bài thực hành 1 trang 75 SGK Tin học 4

Khởi động phần mềm Word và thực hiện các bước sau: 1. Gõ từ Trường em 2. Nháy nút chuột ở nút Giải Tin học lớp 4(căn giữa) và quan sát kết quả căn lề. 3. Nháy chuột ở từng nút Giải Tin học lớp 4. Quan sát và nhận xét các kết quả nhận được.

Lời giải:

1. Sau khi gõ từ trường em

Giải Tin học lớp 4

2. Sau khi căn giữa

Giải Tin học lớp 4

3. Lần lượt căn trái, căn phải và căn thẳng hai lề theo thứ tự lần lượt - Căn lề trái: cụm từ đứng sát lề trái.

Giải Tin học lớp 4

- Căn lề phải: cụm từ đứng sát lề phải

Giải Tin học lớp 4

- Căn thẳng hai lề: cụm từ đứng sát lề trái

Giải Tin học lớp 4

Bài thực hành 2 trang 75 SGK Tin học 4

Gõ bài ca dao sau:

Giải Tin học lớp 4

Lời giải:

Giải Tin học lớp 4

Bài thực hành 3 trang 75 SGK Tin học 4

Hãy trình bài ca dao trong bài thực hành T2 theo dạng:

a) Căn thẳng lề trái.

b) Căn thẳng lề phải.

c) Căn giữa.

Em thích cách căn lề nào nhất?

Lời giải:

a) Căn thẳng lề trái:

Giải Tin học lớp 4

b) Căn thẳng lề phải

Giải Tin học lớp 4

c) Căn giữa (hợp lí nhất để thể hiện rõ thơ lục bát)

Giải Tin học lớp 4

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
10 1.417
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm