Giải bài tập Tin học 4: Ôn luyện gõ

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - Phần 2 - Em tập gõ 10 ngón là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài thực hành 1 trang 49 SGK Tin học 4

Gõ hàng phím cơ sở

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Bài thực hành 2 trang 49 SGK Tin học 4

Thêm hàng phím trên

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Bài thực hành 3 trang 49 SGK Tin học 4

Thêm hàng phím dưới

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Bài thực hành 4 trang 49 SGK Tin học 4

Thêm hàng phím số

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Bài thực hành 5 trang 49 SGK Tin học 4

Luyện gõ các từ đơn giản.

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Bài thực hành 6 trang 50 SGK Tin học 4

Sử dụng phím Shift

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Bài thực hành 7 trang 50 SGK Tin học 4

Ôn tập gõ theo mẫu sau:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Lời giải:

Giải bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
5 565
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm