Giải bài tập Tin học 4: Sử dụng câu lệnh lặp

Giải bài tập Tin học 4: Sử dụng câu lệnh lặp - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 - phần Thế giới logo của em là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 108 SGK Tin học lớp 4

Những dòng nào dưới đây là câu lệnh được viết đúng?

repeat 4 [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90].

REPEAT 4 {FD 100 RT 90}

REPEAT 4[FD 100 RT 90]

REPEAT4 [FD 100 RT 90]

Lời giải:

x

repeat 4 [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

x

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

x

REPEAT 4 [FD 100 RT 90].

REPEAT 4 {FD 100 RT 90}

x

REPEAT 4[FD 100 RT 90]

REPEAT4 [FD 100 RT 90]

Bài 2 trang 109 SGK Tin học 4

Chỉnh sửa lại các dòng dưới đây để được các câu lệnh đúng.

REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90].

REPEAT 4 {FD 100 RT 90}

REPEAT4 [FD 100 RT 90]

REPEAT4[FD 100 RT 90]

Lời giải:

Câu lệnh

Sửa

REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90].

Không cần sửa

REPEAT 4 {FD 100 RT 90}

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

REPEAT4 [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

REPEAT4[FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

Bài 3 trang 109 SGK Tin học 4

Điền vào chỗ trống (…) để được câu lệnh đúng:

a) Vẽ hình vuông

REPEAT … [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD … RT …]

b) Vẽ hình chữ nhật

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT …]

REPEAT 2 [FD … RT 90 FD … RT 90]

c) Vẽ hình tam giác

REPEAT 3 [FD … RT 120]

REPEAT … [FD 100 RT 120]

Lời giải:

a) Vẽ hình vuông

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

b) Vẽ hình chữ nhật

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

c) Vẽ hình tam giác

REPEAT 3 [FD 100 RT 120]

REPEAT 3 [FD 100 RT 120]

Bài 4 trang 110 SGK Tin học 4

Thêm lệnh WAIT vào mỗi dòng lệnh sau, cho Rùa thực hiện và quan sát kết quả. Thay đổi giá trị của WAIT trong mỗi lệnh

Câu lệnh

Kết quả

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

Hình vuông

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

Hình chữ nhật

REPEAT 5 [FD 100 RT 72]

Hình ngũ giác

Lời giải:

- Mỗi khi rùa thực hiện lệnh sẽ tạm dừng một khoảng tuỳ theo bạn chọn.

Bài 5 trang 110 SGK Tin học 4

Hãy giải thích hành động của Rùa khi thực hiện dòng lệnh:

REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60 WAIT 60]

Lời giải:

- Rùa thực hiện cách vẽ một hình lục giác, mỗi khi kẻ một đường thẳng rùa sẽ tạm dừng một khoảng 60 đơn vị do có lệnh WAIT 60.

Bài 6 trang 110 SGK Tin học 4

Dòng lệnh sau đây vẽ hai bậc cầu thang:

FD 20 RT 90 FD 20 LT 90 FD 20 RT 90 FD 20

Hãy thêm lệnh WAIT để Rùa dừng lại một lát khi vẽ xong bậc thang thứ nhất

Lời giải:

FD 20 RT 90 FD 20 LT 90 WAIT 60 FD 20 RT 90 FD 20

Bài thực hành 1 trang 108 SGK Tin học 4

Hãy kiểm tra để thấy hai lệnh sau cho kết quả là một hình lục giác.

Sử dụng câu lệnh lặp

Lời giải:

Kết quả

Sử dụng câu lệnh lặp

Bài thực hành 2 trang 108 SGK Tin học 4

Hãy kiểm tra để thấy hai lệnh sau cho kết quả là một hình chữ nhật

Sử dụng câu lệnh lặp

Lời giải:

Kết quả:

Sử dụng câu lệnh lặp

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
8 2.850
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Tin học 4

    Xem thêm