Giải Sách bài tập Tin học 4: Thực hành tổng hợp

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Em tập vẽ là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

T1 trang 27 SBT Tin học lớp 4

Vẽ chiếc xe chở hàng theo mẫu (tệp Tonghop01.bmp)

Lời giải:

- Kết quả:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp

T2 trang 27 SBT Tin học 4

Vẽ bức tranh theo mẫu dưới đây (tệp Tonghop02.bmp).

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp

Lời giải:

- Hướng dẫn:

Nhận xét kĩ để biết đường nét nào được vẽ bằng công cụ nào. Chi tiết nào nên vẽ trước, chi tiết nào vẽ sau.

Phần quai ấm có thể được vẽ riêng, rồi dùng công cụ Chọn và di chuyển hình để gắn vào ấm.

- Kết quả:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp

T3 trang 28 SBT Tin học 4

Vẽ biểu tượng Âm Dương theo mẫu dưới đây (tệp Tonghop03.bmp).

Lời giải:

- Hướng dẫn: Để vẽ được chính xác, em nhìn dãy hình vẽ để thấy quá trình vẽ các hình vẽ phụ, vẽ hình chính, xoá bỏ hình phụ và tô màu.

• Trước hết vẽ một hình vuông, rồi vẽ các đường chéo (hai hình trên cùng, phía trái).

• Vẽ tiếp các đường vẽ phụ để xác định các điểm 1, 2, 3.

• Đặt con trỏ chuột tại vị trí 1, vẽ đường tròn lớn màu đỏ. Thả chuột khi đường tròn tiếp xúc với 4 cạnh hình vuông.

• Đặt con trỏ chuột tại vị trí 2 và 3, vẽ hai đường tròn nhỏ, một hình màu đỏ, một hình màu xanh. Nhận xét ba đường tròn tiếp xúc nhau.

• Xoá các đường vẽ phụ

• Cuối cùng, tô màu.

- Kết quả:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp

T4 trang 29 SBT Tin học 4

Chỉ dùng công cụ Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp, em hãy tập vẽ hình con bò sữa.

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp

Lời giải:

- Hướng dẫn:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp

T5 trang 29 SBT Tin học 4

Dùng công cụ Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp để vẽ hình cái cây (tệp Tonghop04.bmp)

Lời giải:

- Kết quả:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp

T6 trang 30 SBT Tin học 4

Dùng công cụ Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp, em hãy vẽ hình ngôi nhà như mẫu sau (tệp Tonghop05.bmp).

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp

Lời giải:

- Kết quả:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp

T7 trang 30 SBT Tin học 4

Sử dụng các công cụ thích hợp để vẽ bức tranh “Làng em” (tệp Tonghop06.bmp).

Lời giải:

- Kết quả:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thực hành tổng hợp

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Thực hành tổng hợp bao gồm 7 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập vẽ - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 914
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm