Giải Sách bài tập Tin học 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Em tập vẽ là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

T1 trang 22 SBT Tin học lớp 4

Dùng công cụ Hình e-lip và các công cụ đã học để vẽ chiếc đầu máy xe lửa theo các bước đã nêu (Xem tệp Daumayxelua.bmp)

Lời giải:

Hướng dẫn: Cần thực hiện các thao tác sao chép bánh xe và di chuyển hình hợp lí khi vẽ các bánh xe.

Kết quả:

Vẽ hình e-lip, hình tròn

T2 trang 23 SBT Tin học 4

Dùng công cụ Hình e-líp và các công cụ đã học để vẽ chiếc xe ben (xe chở nguyên vật liệu). Tệp Xeben.bmp.

Lời giải:

Vẽ hình e-lip, hình tròn

T3 trang 23 SBT Tin học 4

Dùng công cụ Hình elip và các công cụ đã học để vẽ chiếc xe tải.

Tệp Xetai.bmp

Lời giải:

Kết quả:

Vẽ hình e-lip, hình tròn

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Vẽ hình elip, hình tròn bao gồm 3 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập vẽ - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
5 246
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm