Giải Sách bài tập Tin học 4: Sao chép hình

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Sao chép hình - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Em tập vẽ là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

T1 trang 19 SBT Tin học lớp 4

Mở tệp Saocheo01.bmp và thực hiện sao chép hình để ghép các hình vuông đơn lẻ từ 1 đến 6 thành hình mẫu được chỉ ra.

 Sao chép hình

Lời giải:

Hướng dẫn: Mở tệp Saocheo01.bmp

- Sử dụng công cụ để chọn hình 2

- Kéo thả phần đã chọn đặt vào trong hình 1 sao cho cân xứng.

- Tiếp tục, chọn hình vuông 3, đặt tiếp vào bên trong hình vừa có sao cho cân xứng.

Kết quả:

 Sao chép hình

T2 trang 20 SBT Tin học 4

Mở tệp Saocheo01.bmp và thực hiện sao chép hình để ghép các hình vuông đơn lẻ từ 1 đến 6 thành hình mẫu được chỉ ra theo thứ tự ngược lại với hướng dẫn của bài T1: lồng hình vuông 5 ra ngoài hình vuông 6.

Lời giải:

Hướng dẫn:

- Mở tệp Saochep01.bmp.

- Mở rộng thêm màn hình làm việc để có thêm khoảng trống

- Sử dụng công cụ Dán để chọn hình 6. Sao chép hình vuông 6 sang một chỗ mới, đủ rộng. Sau đó lồng hình vuông 5 ra ngoài hình vuông 6. Chú ý, trong trường hợp này phải dùng chức năng Sao chép “trong suốt”. Cứ thế tiếp tục.

T3 trang 21 SBT Tin học 4

Mở tệp Saochep02.bmp. Sao chép và di chuyển hình để tổ chức lại hình 1 có được hình 2 theo mẫu.

Lời giải:

Kết quả:

 Sao chép hình

T4 trang 21 SBT Tin học 4

Mở tệp Saochep03.bmp. Sao chép và di chuyển để vẽ lại hình chiếc phong bì thư, hộp giấy đựng sữa.

Lời giải:

Hướng dẫn: Nhận xét để phát hiện các đoạn song song, có cùng độ dài. Dùng chức năng Sao chép “trong suốt” để vẽ được nhanh và chính xác.

Kết quả:

 Sao chép hình

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Sao chép hình bao gồm 4 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập vẽ - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 313
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm