Giải Sách bài tập Tin học 4: Khám phá rừng nhiệt đới

Giải Sách bài tập Tin học 4: Khám phá rừng nhiệt đới - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Học và chơi cùng máy tính là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

T1 trang 52 SBT Tin học lớp 4

Nhận biết các thú vật trong phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới.

1. Nháy đúp biểu tượng của phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới để khởi động trò chơi

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

2. Nháy nút Play a Game trên màn hình khởi động để xuất hiện màn hình chính

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

3. Nháy nút Easy để bắt đầu ở mức chơi dễ

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

4. Nháy nút ở góc phải, phía dưới màn hình để nhận biết lần lượt các con vật

T2 trang 53 SBT Tin học 4

Di chuyển các con vật vào đúng vị trí ngủ của chúng.

Lời giải:

Hướng dẫn: Nháy chuột lên con vật và kéo thả chuột vào một trong ba tầng của rừng. Nếu đúng vị trí ngủ của nó, con vật sẽ được tự động gắn vào chỗ, nếu không nó sẽ trở lại vị trí ban đầu.

Lưu ý: quan sát hình ảnh mặt trăng và mặt trời. Kéo thả chuột càng nhanh càng tốt.

Bài 1 trang 53 SBT Tin học 4

Giải trí với phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới, em sẽ

A) Làm quen với các con vật sống trong rừng nhiệt đới và nơi ngủ của chúng.

B) Luyện tập các thao tác với chuột máy tính.

C) Thêm lòng yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

D) Tất cả ba điều trên

Hãy chọn câu trả lời đầy đủ nhất.

Lời giải:

Câu trả lời đầy đủ nhất là D

Bài 2 trang 54 SBT Tin học 4

Hình dưới đây là màn hình chính của phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới. Hãy điền các số vào câu dưới đây để có giải thích đúng với các số đánh dấu trên hình.

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

Lời giải:

“Con vật được đánh số 2 là con vật em cần kéo thả chuột để đưa về chỗ ngủ, còn con vật được đánh số 1 là con vật được đưa về chỗ ngủ đúng của nó.”

Bài 3 trang 54 SBT Tin học 4

Hãy gạch dưới cụm từ thích hợp để có các câu đúng dưới đây.

A) Rừng nhiệt đới có (ba/bốn) tầng, mỗi con vật sống ở rừng chỉ ngủ đêm tại một (vị trí/tầng) nhất định.

B) Để đưa các con vật về vị trí ngủ của chúng, em cần (nháy/kéo thả) chuột vào đúng tầng ngủ của chúng.

C) Khi Mặt Trời thay thế Mặt Trăng là trời sáng, thời gian chơi (vẫn còn/đã hết)

Lời giải:

A) Rừng nhiệt đới có ba tầng, mỗi con vật sống ở rừng chỉ ngủ đêm tại một (vị trí/tầng) nhất định.

B) Để đưa các con vật về vị trí ngủ của chúng, em cần kéo thả chuột vào đúng tầng ngủ của chúng.

C) Khi Mặt Trời thay thế Mặt Trăng là trời sáng, thời gian chơi đã hết.

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Khám phá rừng nhiệt đới có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Học và chơi cùng máy tính - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 489
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm