Giải Sách bài tập Tin học 4: Ôn luyện gõ

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Em tập gõ 10 ngón là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

T1 trang 42 SBT Tin học lớp 4

Luyện gõ hàng phím cơ sở

Gaff adds jags gas halls shag has hash glad glass shall gag flag half faga had hassal flags slash sash galla lags fagas flask ha saga flash gash salad flasks salads jag lash dash

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

T2 trang 42 SBT Tin học 4

Luyện gõ thêm hàng phím trên

He had a desk; she had a red jar;

He had a lead all fall; she asked if he reads ads;

She sees all adds she reads; her dad had a fall sales ad in red;

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

T3 trang 42 SBT Tin học 4

Luyện gõ thêm hàng phím dưới

Is or to a go is he and got the for led kit

Hj jh jh ed she led sir ire ore his risk fire ride

Kate is at high risk if he rides the horse.

So if of too of hot old the toe so if of too of hot old toe

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

T4 trang 42 SBT Tin học 4

Luyện gõ hàng phím số

11 22 33 44 55 66 77 88 99 00

111 222 333 444 555 666 777 888 999 000

123 234 345 456 567 678 789 890

Zaq1 xsw2 cde3 vfr4 bgt5 nhy6 mju7 ,ki8 .lo9 /;p0

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

T5 trang 43 SBT Tin học 4

Luyện gõ các từ đơn giản

Ba cong di cho troi mua

Cai tom cai tep di dua ba cong

Dua ba toi quang duong cong

Dua ba ve tan ngo trong nha ba

Tien ba trong tui roi ra

Tep tom nhat duoc tra ba mua rau

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

T6 trang 43 SBT Tin học 4

Luyện gõ và sử dụng phím Shift

Nhu Co Bac Ho Trong Ngay Vui Dai Thang

Loi Bac Nay Da Thanh Chien Thang Huy Hoang

Ba Muoi Nam Dau Tranh Gianh Tron Ven Non Song

Ba Muoi Nam Dan Chu Cong Hoa Khang Chien Da Thanh Cong

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Ôn luyện gõ

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Ôn luyện gõ bao gồm 6 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập gõ 10 ngón - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
8 431
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm