Giáo án Công nghệ lớp 12 bài 20: Máy thu hình

Giáo án điện tử môn Công nghệ

Giáo án Công nghệ lớp 12 bài 20: Máy thu hình được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Công nghệ 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I./ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết được sơ đồ khối, nguyên lý của máy thu hình.

2. Kỹ năng: Vẽ được sơ đồ khối của máy thu hình

3. Thái độ: Có ý thức tìm hiểu thu hình.

II./ CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

  • Nghiên cứu kỹ bài 20 (SGK) và các tài liệu liên quan.
  • Tranh vẽ hình 20 - 1; 20 - 2; 20 - 3 SGK
  • Máy chiếu đa năng, máy thu hình thật (nếu có)

2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu kỹ bài 20 (SGK) và các tài liệu liên quan.

III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

Em hãy vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lý làm việc của máy thu thanh?

Em hãy vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lý làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh?

3. Giới thiệu bài mới:

4. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về máy thu hình

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh

Nội dung bài học

1. Em hãy cho biết máy thu hình là gì?

2. Em cho biết mối liên hệ của thông tin hình ảnh và âm thanh trong máy thu hình? Vẽ sơ đồ tổng quát của máy thu hình.

1. Em hãy cho biết máy thu hình đen trắng và máy thu hình màu giống và khác nhau như thế nào?

-Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV

-Nghiên cứu, phát biểu

-Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV

1. Khái niệm máy thu hình

Máy thu hình là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình

2. Phân loại

- Máy thu hình đen trắng.

- Máy thu hình màu

Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ đồ khối và nguyên lý của máy thu hình màu

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh

Nội dung bài học

1. Em hãy nêu chức năng của khối cao tần, trung tần?

2. Em hãy nêu chức năng của khối xử lý âm thanh?

3. Em hãy nêu chức năng của khối xử lý hình?

4. Em hãy nêu chức năng của khối đồng bộ và tạo xung quét?

5. Em hãy nêu chức năng cảu khối phục hồi hình ảnh?

6. Em hãy nêu chức năng của khối xử lý và điều khiển?

7. Em hãy nêu chức năng của khối nguồn?

-Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV

-Nghiên cứu, phát biểu

-Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV

-Nghiên cứu, phát biểu

3. Chức năng của khối

1. Khối cao tần, trung tần có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ ăng ten, khuyếch đại tín hiệu này, tách sóng hình, tự động điều chỉnh tần số ngoại sai và hệ số khuyếch đại, đưa các tín hiệu tới khối 2, 3, 4

2. Khối xử lý âm thanh có nhiệm vụ nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, khuyếch đại sơ bộ, tách sóng và khuyếch đại công suất để phát ra loa

3. Khối xử lý hình có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh, khuyếch đại tín hiệu này, giải mã màu, khuyếch đại các tín hiệu màu đưa tới 3 catôt đèn hình màu.

4. Khối đồng bộ và tạo xung quét có nhiệm vụ tách lấy các xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ mành, xung quét mành đưa tới cuộn lái tia của đèn hình. Đồng thời trong khối này còn tạo điện áp cao đưa tới anôt đèn hình

5. Khối phục hồi hình ảnh có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét để phục hồi hình ảnh phát lên màn hình.

6. Khối xử lý và điều khiển có nhiệm vụ nhận lệnh điều khiển từ xa hay phím bấm để điều khiển các hoạt động của máy thu hình

7. Khối nguồn có nhiệm vụ tạo các mức điện áp cần thiết để cung cấp cho các khối làm việc

Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của khối xử lí màu trong máy thu hình

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh

Nội dung bài học

1. Em hãy vẽ gọi tên và các khối trong sơ đồ của khối xử lý màu trong máy thu hình?

2. Em hãy nêu quá trình biến đổi tín hiệu từ khối 1,2 sang khối 3

3. Em hãy nêu quá trình biến đổi tín hiệu từ khối 3 sang khối 4, 5, 6?

4. Em hãy nêu quá trình biến đổi tín hiệu từ khối 4, 5, 6 tới đèn hình?

-Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV

-Nghiên cứu, phát biểu

4. Nguyên lí hoạt động của khối xử lí màu

1. Sơ đồ: Hình 20 - 3 SGK

2. Nguyên lý hoạt động: Cơ cấu phát và thu màu trong truyền hình màu là phối hợp các màu cơ bản là đỏ (R), lục (G), lam (B). Tín hiệu từ tách sóng hình tới: Khối 1 khuyếch đại và xử lý tín hiệu chói Y. Khối 2 giải mã màu R-Y và B-Y. Đầu ra của khối 1 và khối 2 đưa tới mạch ma trận 3 để khôi phục lại 3 tín hiệu màu cơ bản. Các tín hiệu màu cơ bản này được khuyếch đại lần cuối qua các khối 4, 5, 6 để biên độ đủ lớn và đảo pha thành cực tím âm rồi đưa tới ba catôt đèn hình màu điều khiển ba tia điện tử bắn lên các điểm phát màu tương ứng đỏ, lục, lam trên màn hình. Các màu cơ bản trên hoàn trộn với nhau thành hình ảnh màu.

5. Củng cố kiến thức bài học:

Câu 1: Nhiệm vụ của khối cao tần, trung tần là:

a. nhận tín hiệu từ ăng ten b. Nhận tín hiệu từ sóng âm thanh

c. Nhận tín hiệu hình ảnh d. Tách lấy các xung đồng bộ

Câu 2: Nhiệm vụ của khối xử lý và điều khiển:

a. Nhận lệnh điều khiển từ xa hay phím bấm c. Nhận và tái tạo lại tín hiệu

b. Nhận tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét d. Khuyếch đại sơbộ và tách sóng

Câu 3: Phân loại máy thu hình gồm:

a. 3 b. 4 c. 5 d.2

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

Đánh giá bài viết
1 3.759
Sắp xếp theo

Giáo án Công nghệ lớp 12

Xem thêm