Giáo án Công nghệ 12 bài 10: Thực hành - Mạch nguồn điện một chiều

Giáo án Công nghệ 12 bài 10

Giáo án Công nghệ 12 bài 10: Thực hành - Mạch nguồn điện một chiều được chúng tôi tuyển chọn của các giáo viên đang giảng dạy ở các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo để soạn giáo án điện tử lớp 12 hiệu quả. Thư viện VnDoc.com hi vọng giáo án công nghệ 12 này sẽ góp phần giúp quý thầy cô có được một bài soạn hay.

Bài 10 - THỰC HÀNH

MẠCH NGUỒN CẤP ĐIỆN MỘT CHIỀU

I. MỤC TIÊU

1- Kiến thức:

 • Nhận dạng được các linh kiện và vẽ sơ đồ nguyên lí từ mạch nguồn thực tế.

2- Kĩ năng:

 • Phân tích được nguyên lí làm việc của mạch điện.

3- Thái độ:

 • Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn.

II. CHUẨN BỊ

1- Chuẩn bị nội dung:

 • GV nghiên cứu bài 7, 9, 10 sgk.
 • Làm thử bài thực hành, điền các số liệu vào báo cáo mẫu.
 • HS đọc trước nội dung bài 10 và chuẩn bị báo cáo mẫu sgk.

2- Chuẩn bị dụng cụ:

 • Dụng cụ vật liệu cho mỗi nhóm HS:
  • 1 đồng hồ vạn năng.
  • 1 mạch nguồn cấp điện 1 chiều đã lắp sẵn trên bảng mạch.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH

1- Ổn định lớp:

Lớp

Sĩ số

Vắng

Có phép

Không phép

12A1

42

12A2

45

12A6

45

2- Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Trình bày các khối chức năng của mạch nguồn một chiều trong thực tế và nhiệm vụ của từng khối?

3- Nội dung thực hành:

HĐ1: Hướng dẫn ban đầu:

a- GV giới thiệu mục tiêu của tiết học.

b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành.

Bước 1: Quan sát tìm hiểu các linh kiện trên mạch thực tế.

Bước 2: Vẽ sơ đồ ng/lí của mạch điện trên.

Bước 3: Cấp điệncho mạch và đo các thông số

c- Phân chia dụng cụ vật liệu cho từng nhóm hs.

HĐ2: Thực hành

Hoạt động của HS

Hoạt động của GV

1- Quan sát tìm hiểu các linh kiện trên mạch thực tế:

- Quan sát hình dạng của các linh kiện

- Số lượng của các linh kiện.

- Cách nối giữa các linh kiện với nhau.

2- Vẽ sơ đồ ng/lí:

Vẽ sơ đồ ng/lí trên cơ sở đã qua sát mạch thực tế.

3- Cấp điện cho mạch:

Dùng đồng hồ vạn năng đo và ghi kết quả các điện áp ở những vị trí vào mẫu báo cáo thực hành.

- Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp của BA nguồn U1 (xoay chiều).

- Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp U2 ~

- Điện áp ở hai đầu ra sau mach lọc U3-

- Điện áp ở hai đầu ra sau ổn áp U4-

- Hướng dẫn hs quan sát tìm hiểu các linh kiện trên mạch thực tế.

- Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ nguyên lí.

- Hướng dẫn HS cách sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện áp xoay chiều, một chiều và cách đọc trị số theo các thang đo.

- Quan sát quá trình thức hành của HS và hướng dẫn HS ghi kết quả vào mẫu thực hành.

* Chú ý: Nhắc nhở HS về an toàn điện.

IV. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ

 • GV: Yêu cầu đại diện từng nhóm HS lên trình bày kết quả thực hành của nhóm.
  • Thu báo cáo các nhóm và nhận xét chung.
  • Tinh thần, thái độ học tập của lớp.
  • Kĩ năng thực hành của HS.
  • Đánh giá và cho điểm vào các bản báo cáo của HS.
 • HS thu dọn dụng cụ, vật liệu và vệ sinh lớp học.

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

* GV: Dặn dò HS chuẩn bị dụng cụ, các linh kiện và đọc trước nội dung bài 12.

Đánh giá bài viết
1 1.916
Sắp xếp theo

Giáo án Công nghệ lớp 12

Xem thêm