Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Địa lý 12 bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Giáo án môn Địa lý lớp 12

Giáo án Địa lý 12 bài: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Địa lý 12 bài: Lao động & Việc làm

Giáo án Địa lý 12 bài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Giáo án Địa lý 12 bài: Thực hành phân tích sự phân hoá về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 • Biết được những thế mạnh và hạn chế của nông nghiệp nhiệt đới nước ta.
 • Biết đượcđặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta đang chuyển từ nông nghiệp cổ truyền sang nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hoá quy mô lớn.
 • Biết được xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở nước ta.

2. Kĩ năng:

 • Phân tích lược đồ hình 21.1
 • Phân tích các bảng số liệu có trong bài học.

3. Thái độ: Có ý thức khai thác sử dụng tài nguyên nông nghiệp một cách hợp lí.

4. Định hướng phát triển năng lực học sinh:

 • Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực tính toán, năng lực hợp tác và năng lực ngôn ngữ.
 • Năng lực chuyên biệt: sử dụng tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ…

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. GV chuẩn bị:

 • Bản đồ kinh tế Việt Nam
 • Một số hình ảnh về hoạt động sản xuất nông nghiệp tiêu biểu.

2. HS chuẩn bị: Những kiến thức căn bản về nền Nông nghiệp nhiệt đới của nước ta- từ đó lấy kết quả làm bài thu hoạch.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hãy điền đúng tên các địa phương với các sản phẩm đặc trưng tương ứng.

1. Nhãn lồng ......................:..................................:...............................

2. Bưởi năm roi..................................................:..................................

3. Cam sành:..........................................................................................

4. Sữa tươi Mộc Châu .................:...

5. Bưởi Phúc Trạch ...........................................................................

GV: Giới thiệu các đặc trưng nền nông nghiệp nhiệt đới và giới thiệu bài học.

HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS

* Hoạt động l: Tìm hiểu về sự ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nước ta đến sự phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới (cá nhân/cặp)

Bước 1: HS dựa vào kiến thức đã học và kiến thức trong SGK cho biết điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới? (Chú ý lấy các ví dụ chứng minh) .

Bước 2: HS trả lời, GV giúp HS chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2: Tìm hiểu thực trạng khai thác nền nông nghiệp nhiệt đới (cá nhân/1ớp).

Bước 1: GV đặt câu hỏi: Chúng ta đã làm gì để khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?

Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ là cơ sở để khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới.

Hoạt động 3: Tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hoá

Bước 1: GV chia nhóm và giao việc cho nhóm

+ Nhóm chẵn tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của nền nông nghiệp cổ truyền.

+ Nhóm lẻ tìm hiểu những đặc cơ bản của nền nông nghiệp hàng hoá.

Sau đó điền các nội dung vào phiếu học tập.

Bước 2: Giáo viên gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảoluận và chuẩn kiến thức.

Sau khi HS trình bày, GV nhấn mạnh: Nền nông nghiệp nước ta đang có xu hướng chuyển từ nền nông nghiệp cổ truyền sang nền nông nghiệp hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới.

Hoạt động 4: Tìm hiểu sự chuyển dịch KT nông thôn nước ta (cá nhân/1ớp)

Bước 1: HS căn cứ vào bảng 21.1 (rút ra nhận xét về xu hướng đa dạng hóa hoạt động kinh tế nông thôn.

+ Cho biết các thành phần kinh tế nông thôn

+ Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất

hàng hoá và đa dạng hóa

Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức

NỘI DUNG CHÍNH

1. Nền nông nghiệp nhiệt đới:

a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới

*Thuận lợi:

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hoá rõ rệt, cho phép:

+ Đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp.

+ Áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ.

+ Địa hình và đất trồng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

* Khó khăn: Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh…

b. Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới.

- Các tập đoàn cây trồng và vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái

- Cơ cấu mùa vụ, giống có nhiều thay đổi.

- Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn.

- Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới:

2. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới:

- Nền nông nghiệp nước ta hiện nay tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

- Đặc điểm chính của nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

3. Nền kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét:

a. Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn:

- Kinh tế nông thôn đa dạng nhưng chủ yếu vẫn dựa vào nông lâm- ngư nghiệp.

- Các hoạt động phi nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng lớn, đóng vai trò quan trọng ở vùng kinh tế nông thôn.

b. Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế (SGK)

c. Cơ cấu kinh tế nông thôn đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa và đa dạng hóa.

* Sản xuất hàng hoá nông nghiệp

+ Đẩy mạnh chuyên môn hoá.

+ Hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn hoá.

+ Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh ra xuất khẩu.

*Đa dạng hoá kinh tế nông thôn:

+ Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động…

+ Đáp ứng tốt hơn những điều kiện thị trường.

*Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn còn được thể hiện bằng các sản phẩm nông - lâm - ngư và các sản phẩm khác...

IV. Đánh giá: Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu ở một phương án trả lời đúng

Ý nào không hoàn toàn đúng với đặc điểm nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta:

A. Sự đa dạng về cơ cấu mùa vụ.

B. Sự đa dạng về cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

C. Tính bấp bênh, không ổn định của một số sản phẩm nông nghiệp.

D. Năng suất và sản lượng luôn tăng trưởng ổn định.

V. Hoạt động nối tiếp:

 • Về làm bài tập SGK.
 • Hướng dẫn soạn bài mới.
Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

  Giáo án Địa lý lớp 12

  Xem thêm