Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (tiết 1)

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (tiết 1) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài: Thực hành các nội dung đã học

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài: Ôn tập học kì 1

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức

Biết được nguồn gốc, bản chất nhà nước.

2. Về kĩ năng

Biết phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội với chế độ xã hội trước ở nước ta.

3. Về thái độ

Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

  • SGK, SGV GDCD 11
  • SGK CNXH KH, câu hỏi tình huống
  • Những thông tin có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi: Trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay có những đặc điểm cơ bản nào?

3. Học bài mới

Từ khi hình thành xã hội theo em đã có nhà nước hay chưa? Vậy nhà nước có từ khi nào? Vậy để làm sáng tỏ vấn đề này hôm nay thầy và các em đi tìm hiểu bài 9.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Để học sinh nắm được phần này giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện phương pháp vấn đáp trả lời các câu hỏi rồi tìm ra nội dung bài học.

? Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua mấy hình thái kinh tế xã hội?

? Trong các hình thái kinh tế xã hội đó, hình thái kinh tế xã hội nào có nhà nước, hình thái KTXH nào không có nhà nước?

? Theo em tại sao hình thái kinh tế xã hội công xã nguyên thủy chưa có nhà nước?

? Theo em điều kiện gì dẫn đến sự ra đời của nhà nước?

? Nhà nước đầu tiên ra đời đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người là nhà nước nào?

? Theo em ở Việt Nam nói riêng và ở phương đông nói chung nhà nước ra đời còn óc những yếu tố nào?

Vì vậy mà Lênin viết: Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào về mặt khách quan những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được thì Nhà nước xuất hiện.

1. Nguồn gốc, bản chất của nhà nước.

a. Nguồn gốc của nhà nước.

giáo án gdcd

- Nguồn gốc kinh tế: Tư liệu sản xuất ngày càng phát triển => của cải dư thừa => những người có địa vị trong xã hội chiến đoạt => xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

- Nguồn gốc xã hội: Xã hội phân hóa giai cấp, người chiếm đoạt được tư liệu sản xuát và của cải => giàu lên và trở thành giai cấp bóc lột; còn những người bị tước đoạt tư liệu sản xuất và của cải thì nghèo đi => trở thành giai cấp bị bó lột.

=> Lợi ích của hai giai cấp này đối lập nhau => mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hòa được. => Lập ra một bộ máy trấn áp gọi là nhà nước.

- Ở Việt Nam: + Trị thủy + Tự vệ

b. Bản chất của nhà nước. (giảm tải)

4. Củng cố.

Củng cố bài theo nội dung kiến thức vừa học.

Cho học sinh làm bài tập: Điền vào bảng sau nội dung thích hợp.

Nhà nước

Giai cấp thống trị

Giai cấp bị trị

Q.lực KT,CT,TT

Bộ máy trấn áp

CHNL

Chủ nô

Nô lệ

Chủ nô

Đàn áp nô lệ

PK

Địa chủ

Nông dân

Địa chủ

Đàn áp nông dân

TBCN

Tư sản

Vô sản

Tư sản

Đàn áp vô sản

5. Dặn dò nhắc nhở.

Về nhà làm các bài tập cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới (tiết 2 bài 9) trước khi đến lớp

Đánh giá bài viết
1 3.320
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm