Giáo án lớp 5 - Tuần 20

Giáo án lớp 5 - Tuần 20

Giáo án lớp 5 - Tuần 20 được soạn chi tiết, các nội dung của các bài học đầy đủ các môn lớp 5: Toán, Tiếng việt, Sử, Địa,. . . . đảm bảo trật tự khoa học của thông tin, đúng chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ GD&ĐT. Mời quý thầy cô giáo tham khảo bài giáo án tuần 20 lớp 5 này nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trên lớp. Các thầy cô tham khảo toàn bộ nội dung giáo án tại file tải về.

Giáo án Tiếng việt lớp 5 tuần 20

TẬP ĐỌC (Tiết 39)

Thái sư Trần Thủ Độ

I. Mục tiêu:

- Luyện đọc: Đọc trôi chảy cả bài, đọc đúng các từ ngữ: chức câu đương, khinh nhờn, ngọn nghành, đọc diễn cảm bài văn. Biết đọc phân biệt lời các nhân vật.

- Hiểu: + Các từ ngữ: đứng đầu trăm quan, khinh nhờn, chuyên quyền và các từ ngữ phần chú thích.

+ Ý nghĩa truyện: Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh,công bằng, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.

- Giáo dục HS ý thức học tập và làm việc nghiêm túc.

II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ trong SGK, bảng phụ ghi đoạn 2.

III. Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ: “Người công dân số Một ”(tt)

- Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi trong SGK.

- NX, ghi điểm.

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề.

Hoạt động1: Luyện đọc.

- GV gọi HS khá giỏi đọc cả bài, lớp đọc thầm.

- GV chia bài 3 đoạn.

+Đoạn 1: “Từ đầu … tha cho

+Đoạn 2: “ Một lần khácthưởng cho”.

+Đoạn 3 : Còn lại

- GV cho HS đọc nối tiếp: sửa sai, hướng dẫn ngắt nghỉ và kết hợp giải nghĩa từ khó.

- Cho HS đọc theo cặp.

- GV đọc mẫu cả bài.

Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.

- Yêu cầu HS đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi:

+ Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

+ Cách cư xử này của Trần Thủ Độ có ý gì?

- Yêu cầu HS đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi:

+ Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử trí ra sao?

- Yêu cầu HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi:

+ Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào?

+ Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào?

+ Nêu ý nghĩa của truyện?

* Ý nghĩa: Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.

Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.

- Gọi HS nêu cách thể hiện vai từng nhân vật.

- Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm trích đoạn theo nhân vật.

- GV đọc mẫu đoạn văn trên.

- Cho HS luyện đọc diễn cảm trích đoạn kịch theo nhóm đôi.

- Gọi vài nhóm thi đọc diễn cảm, nhận xét.

- GV nhận xét, ghi điểm.

3. Củng cố- Dặn dò: Gọi 1HS đọc bài, nêu ý nghĩa của bài. Chuẩn bị: “Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

- 2 HS lên bảng đọc bài.

- 1 HS đọc

- Theo dõi, đánh dấu.

- HS nối tiếp nhau đọc theo đoạn.

- 1 HS đọc chú giải.

- HS luyện đọc theo cặp.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- Ông đã đồng ý nhưng yêu cầu chặt một ngón chân để phân biệt…

- …răn đe những kẻ có ý định mua quan bán tước, làm rối loạn phép nước.

- HS đọc thầm.

…không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng, lụa.

- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.

-… nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng.

- Ông cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước.

- Nêu, nhận xét, bổ sung.

- Vài HS nhắc lại.

- HS nêu.

- Theo dõi.

- Lắng nghe.

- Thực hiện.

- 2 nhóm thi đọc.

- Theo dõi.

Giáo án Toán lớp 5 tuần 20

TOÁN (Tiết 96): Luyện tập

I. Mục tiêu:

- Củng cố lại cách tính chu vi hình tròn. HS tính được chu vi hình tròn có bán kính (hoặc đường kính) cho trước, tính bán kính hoặc đường kính có chu vi cho trước.

- Biết vận dụng cách tính chu vi, đường kính, bán kính làm bài tập chính xác, thành thạo.

- HS khá, giỏi làm hết bài 1, 3 và làm bài 4.

II. Hoạt động dạy và học:

Hoạt động dạy của GV

Hoạt động học của HS

1. Bài cũ: “Chu vi hình tròn”

- Nêu cách tính chu vi hình tròn?

- Nêu công thức tính chu vi hình tròn? VD?

2. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi đề.

Hoạt động: Luyện tập.

Bài 1: Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS vận dụng quy tắc, công thức tính chu vi để làm bài, lưu ý trường hợp r = 2\frac{1}{2} cm thì có thể đổi ra số thập phân hoặc phân số.

- Cho HS làm bài vào vở, 3HS lần lượt lên bảng thực hiện.

- GV nhận xét, sửa bài.

Bài 2: Gọi HS đọc đề bài và nêu yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS nêu cách tìm đường kính hay bán kính khi đã biết chu vi, tìm thừa số chưa biết, chia số thập phân.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 2HS lên bảng thực hiện, nhận xét, sửa bài.

- GV nhận xét và chốt lại cách làm đúng.

Bài 3: Gọi HS đọc đề, tìm hiểu đề theo nhóm đôi.

-Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1HS lên bảng thực hiện, nhận xét, sửa bài.

- GV chốt cách làm đúng.

Bài 4: Còn thời gian GV cho HS làm bài 4 theo nhóm đôi.

* Đáp án: khoanh vào D.

3. Củng cố – Dặn dò:

- NX tiết học.

- Chuẩn bị bài: “Diện tích hình tròn”

- 2 HS nêu.

- 1 HS đọc, nêu yêu cầu.

- Theo dõi.

- 3 HS lên bảng làm, lớp làm vở.

a) C = 9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

b) C = 4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)

c) C = \frac{5}{2}x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)

- 1 HS đọc, nêu yêu cầu.

- HS nêu cách làm.

- HS thực hện theo yêu cầu.

a) Đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7m

d = 15,7 : 3,14 = 5(m)

b) Bán kính hình tròn có chu vi C= 18,84dm

r = 18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm)

- HS thực hiện.

- Lớp làm vở, 1 em lên bảng làm.

Bài giải

Chu vi bánh xe là:

0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

Bánh xe lăn 10 vòng được:

2,041 x 10 = 20,41 (m)

Bánh xe lăn 100 vòng được:

2,041 x 100 = 204,1 (m)

Đáp số: a) 2,041m;

b) 20,41m; 201,4m

Tham khảo toàn bộ nội dung giáo án tại file tải về.

Giáo án lớp 5 Tuần 20 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 5 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 942
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử lớp 5 Xem thêm