Giáo án Luyện tập oxi và lưu huỳnh Hóa Học 10

Giáo án bài Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Giáo án Luyện tập oxi và lưu huỳnh Hóa học 10 giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt được nội dung bài học về mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hoá của nguyên tố với những tính chất hoá học của oxi, lưu huỳnh. Tính chất hoá học của hợp chất lưu huỳnh liên quan đến trạng thái oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất.

Bài giảng Luyện tập oxi và lưu huỳnh Hóa Học 10

LUYỆN TẬP : OXI VÀ LƯU HUỲNH

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

 • Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh.
 • Hai dạng thù hình của nguyên tố oxi là oxi O2 và ozon O3.
 • Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hóa của nguyên tố với những tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh.
 • Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất lưu huỳnh phụ thuộc vào trạng thái oxi hóa của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất.
 • Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến tính chất của lưu huỳnh và các hợp chất của nó.

2. Kĩ năng:

 • Viết cấu hình electron nguyên tử của oxi và lưu huỳnh.
 • Giải các bài tập định tính và định lượng về các hợp chất của lưu huỳnh.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 • Phương pháp đàm thoại.
 • Phát vấn

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC

 • Ổn định lớp
 • Bài mới

 Luyện tập oxi và lưu huỳnh Hóa học 10

Đánh giá bài viết
1 1.557
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 10 Xem thêm