Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 62

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 62: Luyện tập tốc độ phản ứng hóa học và cân bằng hóa học được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

  • Tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
  • Cân bằng hoá học, sự chuyển dịch cân bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học

2. Kỹ năng:

  • Dự đoán được chiều chuyển dịch cân bằng hoá học trong những điều kiện cụ thể.
  • Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học trong trường hợp cụ thể.

Trọng tâm: Vận dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng để xác định chiều chuyển dịch cân bằng

3. Tư tưởng: Tích cực, chủ động

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

  • Giáo viên: Giáo án, hệ thống câu hỏi và BT liên quan đến bài học
  • Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.

III. PHƯƠNG PHÁP

Kết hợp khéo léo giữa đàm thoại, nêu vấn đề và hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học

3. Bài mới:

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh

Nội dung ghi bảng

* Hoạt động 1: Kiến thức cần nắm vững

Mục tiêu: Củng cố kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học, cân bằng hoá học, sự chuyển dịch cân bằng, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng

- GV: Hướng dẫn học sinh trả lời các kiến thức đã học về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

(SGK-166)

* Hoạt động 2: Bài tập

Mục tiêu: Giúp HS biết cách làm các BT liên quan đến tốc độ pư và CBHH

- GV: Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ của những phản ứng hoá học xảy ra chậm ở những điều kiện thường.

HS: Trả lời

+ Tăng CM, to, P, xt, diện tích bề mặt.

+ Phản ứng có tốc độ phản ứng lớn.

- GV: Yêu cầu HS thảo luận giải bài tập số 4, bài tập số 5 (SGK)

HS: Thảo luận, lên bảng trình bày

II. BÀI TẬP

* Dạng1: Các biện pháp tăng tốc độ phản ứng hóa học.

- Tăng CM, to, P, xt, diện tích bề mặt.

- Phản ứng có tốc độ phản ứng lớn.

BT4/167

Fe + CuSO4 (4M)

Znbột + CuSO4 (2M)

Zn + CuSO4 (2M, 50oC)

2H2 + O2 →2 H2O

BT5/167

- Hút khí CO2, hơi nước

- Đun nóng

Đánh giá bài viết
1 78
Sắp xếp theo

    Giáo án Hóa học lớp 10

    Xem thêm