Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 43

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 43: Luyện tập nhóm halogen được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

Về kỹ năng: Hs vận dụng:

  • Kiến thức đã học về nhóm halogen để giải các bài tập nhận biết, điều chế các đơn chất X2, hợp chất HX.
  • Giải 1 số bài tập có tính toán.

II. Trọng tâm: Ôn tập và củng cố kiến thức.

III. Chuẩn bị: Các bài tập hóa học

IV. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Hoạt động 1:

Gv: gọi Hs lên bảng giải bài tập 7/119

Hs: tóm tắt

MnO2 + HCl ® Cl2

Cl2 + NaI ® 12.7g I2

Hướng giải: tính nI2, dựa vào phương trình nHCl

mHCl

Hoạt động 2:

Gv: gọi Hs lên bảng giải bài tập

Hs: đề bài cho nNaCl, nAgNO3. Hs tính toán xem chất nào hết, chất nào dư? Dung dịch thu được sau phản ứng gồm những chất nào? Lưu ý thể tích dung dịch sau phản ứng là tổng thể tích các chất cho vào.

Hoạt động 3:

Gv: gọi Hs lên bảng giải bài tập.

Hs: tính nMnO2, nNaOH

- Viết PTHH của các phản ứng xảy ra

- Tính xem Cl2 hết hay NaOH hết

- Dung dịch sau phản ứng gồm những chất nào?

Hoạt động 4:

Gv: gọi Hs lên bảng giải bài tập.

Hs: tím hóa chất thích hợp để sao cho chỉ có Cl2 tham gia phnả ứng tạo dung dịch còn khí O2 không tham gia phản ứng

Hoạt động 5:

Gv: quan sát các nhóm giải bài tập

Hs: lên bảng giải bài tập theo đại điện nhóm hoặc trình bày vào bảng phụ mang lên bảng trình bày.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

Gv: tổng kết, rút kinh nghiệm.

Hoạt động 6: dặn dò

- Tiết sau: làm bài thực hành 3 (chia 6 nhóm)

Nội dung

Bài 7/119 SGK:

nI2 = 0.05 mol

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Mol 0.05 0.05

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Mol 0.2 0.05

mHCl = 0.2 * 36.5 = 7.3g

Bài 11/119 SGK:

nNaCl = 0.1 mol

nAgNO3 = 0.2 mol

NaCl + AgNO3 → AgCl¯ + NaNO3

Mol 0.1 0.1 0.1 0.1

mAgCl = 0.1 * 143.5 = 14.35g

Vdd = 300 + 200 = 500 ml = 0.5 lit

Bài 12/119 SGK:

nMnO2 = 0.8 mol

nNaOH = 2 mol

MnO2 + 4HCl →MnCl2 + Cl2­+ 2H2O

Mol 0.8 0.8

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Mol 0.8 1.6 0.8 0.8

CM NaCl = CM NaClO = = 1.6M

CM NaOH dư = = 0.8M

Bài 13/119 SGK:

Dẫn khí O2 có lẫn tạp chất là khí Cl2 đi qua dung dịch NaOH, chỉ có khí Cl2 tác dụng tạo ra muối tan vào dung dịch, khí đi ra là O2 tinh khiết.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Hóa học lớp 10

    Xem thêm