Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 25

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 25: Luyện tập liên kết hóa học được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

 • Nắm vững liên kết ion, liên kết cộng hoá trị
 • Sự hình thành một số loại phân tử;
 • Đặc điểm cấu trúc và liên kết của 3 loại tinh thể;
 • Xác định hóa trị và số oxi hóa của các nguyên tố trong đơn chất và hợp chất;
 • Dùng hiệu độ âm điện để phân loại một cách tương đối loại liên kết hóa học

Kĩ năng:

 • Xác định loại liên kết hoá học một cách tương đối dựa vào hiệu độ âm điện
 • Viết phương trình biểu diễn sự hình thành ion

II. Chuẩn bị:

 • GV: Chuẩn bị các dạng bài tập về liên kết hoá học
 • HS: Ôn tập và làm các bài tập được giao về nhà

III. Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu các nguyên tắc xác định số oxi hoá

IV. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

- Bài 1: (trang 76)

- Bài 3: (trang 76)

- Bài 4: (trang 76)

- Bài 5: (trang 76)

- Bài 9: (trang 76)

Na → Na+ + 1e Cl + 1e → Cl¯

Mg → Mg2+ + 2e S + 2e → S2-

Al → Al3+ + 3e O + 2e → O2-

Na2O, Al2O, MgO: liên kết ion

SiO2, P2O5, SO3: cộng hóa trị phân cực

Cl2O7: cộng hóa trị không phân cực

a. F > O > Cl > N

b. NºN, H-O-H,

liên kết O-H phân cực nhất

- Điện hóa trị của nguyên tố VIIA với các nguyên tố IA là 1-

Điện hóa trị của các nguyên tố VIA với các nguyên tố IIA là 2-

1 + x + 4(-2) = 0 → x = +7

1s22s22p3 → N

STT: 7 vì có 7e

VA vì có 5e lớp ngoài cùng

CTPT với hyđro là: NH3

CT electron: →

Đánh giá bài viết
1 274
Sắp xếp theo

  Giáo án Hóa học lớp 10

  Xem thêm