Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 16

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 16: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học - Định luật tuần hoàn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

  • Sự biến đổi tuần hoàn hóa trị cao nhất đối với oxi của nguyên tố trong oxit và hóa trị cao nhất trong hợp chất khí đối với hiđro.
  • Sự biến đổi tính chất oxit và hiđroxit của các nguyên tố nhóm A
  • Hiểu được định luật tuần hoàn

II. Trọng tâm: Định luật tuần hòan.

III. Chuẩn bị: Hệ thống câu hỏi.

IV. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

GV: HS hãy cho biết tính kim loại, tính phi kim là gì?

GV: Độ âm điện là gì? Sự biến đổi độ âm điện trong chu kì, nhóm A.

GV: Nhận xét, cho điểm.

Hoạt động 2:

GV: Cho HS quan sát bảng 7 SGK.

GV: Nhìn bảng biến đổi hóa trị của các nguyên tố chu kì 3 trong oxit cao nhất và trong hợp chất khí vói hiđro, HS hãy rút ra quy luật biến đổi trong chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân?

Hoạt động 3:

GV: Cho HS quan sát bảng 8 SGK

GV: Nhìn vào bảng 8 về sự biến đổi tính chất oxit – bazơ của hợp chất oxit và hiđroxit của các nguyên tố nhóm A thuộc chu kì 3, HS có nhận xét gì?

GV: Na2O là oxit bazơ mạnh phản ứng với nước tạo thành bazơ mạnh, HS hãy viết phương trình phản ứng.

GV: Cl2O7 là oxit axit mạnh phản ứng với nước tạo axit mạnh, HS hãy viết phương trình phản ứng.

Hoạt động 4:

GV:Trên cơ sở khảo sát sự biến đổi tuần hoàn của cấu hình electron nguyên tử, tính kim loại và tính phi kim, bán kính nguyên tử, độ âm điện, oxit và hiđroxit của các nguyên tố, HS có nhận xét gì?

GV: Hướng dẫn HS đọc và phát biểu định luật tuần hoàn của các nguyên tố hóa học

II. Hóa trị của các nguyên tố

HS: Quan sát

HS: Trong chu kì 3 đi từ đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất của các nguyên tố đối với oxi tăng từ 1 đến 7 còn hóa trị trong hợp chất khí đối với hiđro giảm từ 4 đến 1

HS: Trong chu kì hóa trị cao nhất của các nguyên tố đối với oxi tăng dần và hiđro giảm dần.

III. Oxit và hiđroxit của các nguyên tố nhóm A

HS: Quan sát

HS: Tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương đối giảm dần đồng thời tính axit của nó mạnh dần.

HS: Na2O + H2O → 2NaOH

HS: Cl2O7 + H2O → 2HClO4

IV. Định luật tuần hoàn

HS: Tính chất của các nguyên tố và hợp chất của nó biến thiên theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân một cách tuần hoàn.

HS: Phát biểu nội dung:

Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Đánh giá bài viết
1 219
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 10

Xem thêm