Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 33

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 33: Ôn tập học kì I được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

  • Học sinh biết hệ thống hóa kiến thức về cấu tạo chất thuôc 3 chương I, II, III
  • Học sinh hiểu và vận dụng kiến thức về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học để làm các bài tập, chuẩn bị kiến thức cơ sở tốt cho việc học các phần tiếp theo của chương trình

Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải bài tập và hệ thống kiến thức

II. Trọng tâm: Ôn tập các kiến thức.

III. Chuẩn bị: Cho học sinh tự ôn lại kiến thức lý thuyết và bài tập, có tham khảo 1 số bảng tổng kết đã có ở các bài luyện tập của chương

IV. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Bài 1: Viết cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố: Z = 7; Z = 10; Z = 17; Z = 19. Cho biết chúng là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

Bài 2: Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các chất sau: CO2, C2H6,

Bài 3: Tổng điện tích hạt nhân nguyên tử của 2 nguyên tố A và B thuộc cùng nhóm A và ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn là 23. Xác định A và B.

Bài 4: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phân tử trung hòa và ion sau:

Fe3O4, FexOy, NnOm

Bài 5: Cân bằng các phương trình hóa học sau:

a. Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

b. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Học sinh viết cấu hình electron nguyên tử, dựa vào cấu hình electron suy ra chúng là kim loại, phi kim hay khí hiếm;

Dựa vào số lớp, số electron lớp ngoài cùng suy ra chu kỳ và nhóm.

O=C=O

Suy ra công thức electron.

- A và B cách nhau 8 nguyên tố hoặc 18 nguyên tố → ZA, ZB.

Đánh giá bài viết
1 207
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 10

Xem thêm