Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 21

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 21: Liên kết cộng hóa trị được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

  • Sự hình thành liên kết CHT trong phân tử đơn chất và hợp chất như thế nào?
  • Sự phân cực liên kết trong liên kết CHT như thế nào?
  • Sự phân loại các liên kết hóa học theo độ chênh lệch về độ âm điện..

II. Trọng tâm: Độ âm điện và liên kết hóa học.

III. Chuẩn bị: Sơ đồ sự tạo thàn liên kết CHT của các phân tỉ­ H2; HCl; CO2.

IV. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Quan hệ giữa liên kết CHT và liên kết ion:

* GV yêu cầu HS nhắc lại các khái niệm về liên kết CHT có cự, không cực vàliên kết ion

* GV yêu cầu HS nhận xét về sự chuyển dịch các e trong các phân tử tham gia liên kết và nhấn mạnh sự chuyển dịch đó có liên quan đến độ chênh lệch về độ âm điện.

* GV nhấn mạnh: Sự phân biệt các kiểu liên kết CHT và ion chỉ là tương đối.

Hoạt động 2: Hiệu độ âm điện và liên kết hoá học.

* GV đvđ: để đánh giá loại liên kết trong phân tử hợp chất, người ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện .

người ta phân loại 1 cách tương đối loại liên kết hoá học teo qui ước kinh nghiệm dựa vào thang độ âm điện của Pau-ling

* GV cho vd: tính hiệu độ âm điện và xác định loại liên kết của phân tử NaCl, HCl.

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC:

1. Quan hệ giữa liên kết CHT và liên kết ion:

* Giống nhau: các nguyên tử kết hợp với nhau để tạo ra cho mỗi nguyên tử lớp electron ngoài cùng bền vững giống cấu trúc của khí hiếm (2e hoặc 8e).

* Khác nhau:

- Bằng sự góp chung e: Liên kết CHT.

- Bằng sự cho nhận e: Liên kết ion.

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hoá học.

Hiệu độ âm điện Loại liên kết

0,0 đến < 0,4

0,4 đến < 1,7

1,7 LKCHT không cực

LKCHT có cực

LK ion

VD:

* Hiệu độ âm điện của Cl và Na là: 3,16 -0,93 = 2.23

Vậy liên kết giữa Na và Cl là liên kết ion

* Hiệu độ âm điện của Cl và H là: 3,16 – 2,20 = 0,96

Vậy liên kết giữa H và Cl là liên kết cộng hoá trị có cực.

Đánh giá bài viết
1 585
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 10

Xem thêm