Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 39

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 39: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

  • Thành phần của nước Javen, clorua vôi và ứng dụng cách điều chế
  • Nguyên nhân làm cho nước Javen và clorua vôi có tính tẩy màu, sát trùng;
  • Vì sao nước Javen không để được lâu trong không khí;

II. Trọng tâm: Những ứng dụng quan trọng trong đời sống.

III. Chuẩn bị:

  • GV: Môt số tài liệu về nước JaVen và clorua vôi
  • HS: Quan sát nước JaVen, clorua vôi ở nhà.

IV. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1:

Nước Javen là gì? Vì sao gọi là nước javen?

- Em hãy xác định số oxi hóa của clo trong NaClO.

NaClO là muối của axit nào? Axit đó có tính chất gì đặc biệt và nếu để lâu trong không khí thì muối NaClO (trong nước) có tác dụng với CO2 không?

- Trong phòng thí nghiệm nước Javen được điều chế bằng cách nào? Viết phương trình hóa học minh họa.

- Trong công nghiệp được điều chế bằng cách nào?

Hoạt động 2:

- Nêu công thức phân tử của clorua vôi.

- Viết công thức cấu tạo của clorua vôi

Yêu cầu học sinh xác định số oxi hóa của Clo trong clorua vôi.

Vậy muối hỗn tạp là gì?

- Clorua vôi có tác dụng với CO2 và hơi nước có trong không khí không?

- Clorua vôi cũng có tính oxi hóa mạnh nên có vai trò như thế nào trong công nghiệp và trong đời sống.

I. NƯỚC GIA-VEN

- Là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO. Do nhà bác học Bec-tô-lê điều chế được dung dịch hỗn hợp này ở thành phố Javen.

Vậy NaClO có tính oxi hóa mạnh → tính tẩy màu, tẩy trắng vải sợi, giấy; tẩy uế chuồng trại, nhà vệ sinh.

- Là muối của axit HClO yếu hơn axit H2CO3 nên muối NaClO ở trong nước sẽ tác dụng với khí CO2

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

Kết luận: Nước Javen không để lâu trong không khí.

- Học sinh trả lời phương pháp và viết phương trình hóa học.

Cl2 + 2NaOH → NaOCl + NaCl + H2O

Nước Javen

- Điện phân dung dịch NaCl (15→20oC) trong thùng điện phân không có vách ngăn.

2NaCl + 2 H2O →2NaOH + Cl2­ + H2­

Cl2 + 2NaOH → NaOCl + NaCl + H2O

II. CLORUA VÔI

CTPT: CaOCl2

CTCT:

- Được tạo nên từ kim loại Ca và 2 gốc axit ClO¯ và Cl¯ → clorua vôi được gọi là muối hỗn tạp.

- Là muối của 1 kim loại với nhiều gốc axit khác nhau.

- Có

2CaOCl2+CO2 +H2O→CaCO3 +CaCl2 + 2HclO

Học sinh trả lời trong sách giáo khoa

Đánh giá bài viết
1 132
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 10

Xem thêm