Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 34

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 34: Khái quát về nhóm halogen được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

  • Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn.
  • Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử và một số tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm.
  • Cấu hình electron n/c của các nguyên tố halogen tương tự nhau. Tính chất hh cơbản của các nguyên tố halogen là tính oxi hoá mạnh.
  • Sự biến đổi tính chất hoá học của các đơn chất trong nhóm halogen.
  • Viết cấu hình electron lớp n/c của nguyên tử F, Cl, Br, I
  • Dựa vào cấu hình electron lớp n/c và một số tính chất khác của các nguyên tử, dự đoán tính chất hoá học cơbản của các nguyên tố halogen là tính oxi hoá mạnh.
  • Viết được các phương trình hoá học chứng minh tính chất oxi hoá mạnh của các nguyên tố halogen, quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm.
  • Tính thể tích hoặc khối lượng dung dịch chất tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng

II. Trọng tâm: Hình thành các khái niệm.

III. Chuẩn bị:

  • GV: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dạng bảng dài)
  • HS: Nghiên cứu bài trước ở nhà

IV. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1:

GV: Nhóm halogen gồm những nguyên tố nào? Vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

GV: Bổ sung Atati không gặp trong tự nhiên, nó được điều chế nhân tạo nên xét chủ yếu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ

Hoạt động 2:

GV: Halogen có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng? Phân bố lớp nào trong nguyên tử?

Yêu cầu rút ra nhận xét:

+ Cấu hình e n/c chung cho nhóm halogen?

+ khuynh hướng đặc trưng?

+ Tính chất hoá học cơ bản?

Hoạt động 3:

Quan sát bảng đặc điểm của các nguyên tố halogen hãy cho biết tính chất vật lý của chúng thay đổi như thế nào?

Hoạt động 4:

- Có nhận xét gì về độ âm điện?

Yêu cầu hs giải thích:

+ vì sao trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1, các nguyên tố còn lại, ngoài số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7?

Hoạt động 5:

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống nhau nên tính chất hóa học của các halogen như thế nào?

I.Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn

Gồm: F (Flo), Cl (Clo), Br (Brom), I (Iốt), At (Atatin) (là nguyên tố phóng xạ);

Thuộc nhóm VIIA, đứng ở cuối mỗi chu kỳ, trước các khí hiếm.

II. Cấu hình electron nguyên tử, cấu tạo phân tử

Có 7 electron lớp ngoài cùng (2e ở phân lớp s và 5e ở phân lớp p);

Cấu hình electron ở dạng tổng quát: ns2np5;

Phân tử gồm 2 nguyên tử:

→ X-X → X2

Liên kết trong phân tử X2 không bền dễ tách thành nguyên tử → halogen hoạt động hóa học mạnh để thu thêm 1e.

- Tính chất hóa học của các halogen là tính oxi hóa mạnh

III. Sự biến đổi tính chất.

1. Sự biến đổi tính chất vật lý của các đơn chất

Đi từ flo đến iot:

- trạng thái tập hợp: khíà lỏng à rắn

- Màu sắc: đậm dần

- T0s, t0nc: tăng dần

2. Sự biến đổi độ âm điện

Độ âm điện tương đối lớn;

Đi từ F → I độ âm điện giảm;

F trong các hợp chất có số oxi hóa là -1, các nguyên tố còn lại ngoài mức oxi hóa là -1 còn có mức oxi hóa là +1, +3, +5, +7.

à vì flo có độ âm điện lớn nhất chỉ hút e nên chỉ có số oxi hoá -1, các nguyên tố còn lại có thể tạo thành 1, 3, 5, 7 e độc thân ở trạng thái bị kích thích nên có thể nhường 1, 3, 5, 7 e nên ngoài số oxi hoá -1 còn có thêm số oxi hoá +1, +3, +5, +7

3. Sự biết đổi tínhc hất hóa học của các đơn chất

- Tính chất hóa học giống nhau của các đơn chất;

- Tính chất hóa học cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các halogen giống nhau;

- Halogen là những phi kim điển hình, tính oxi hóa giảm từ F → I;

- Halogen oxi hóa hầu hết các kim loại tạo muối halogenua;

- Halogen oxi hóa hyđro tạo ra hợp chất khí hyđrohalogenua, thứ này tan trong nước tạo axit halogenhiđric.

Đánh giá bài viết
1 366
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 10

Xem thêm