Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 8

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 8: Cấu tạo vỏ nguyên tử được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

Học sinh hiểu: Số e có trong mỗi lớp, phân lớp.

II. Trọng tâm: Obitan

III. Chuẩn bị:

  • GV: giáo án
  • HS: xem bài trước

IV. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu về số electron tối đa trong 1 phân lớp.

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau và ghi thông tin vào bảng:

? số electron tối đa có trong phân lớp s?

? số electron tối đa có trong phân lớp p?

? số electron tối đa có trong phân lớp d?

? số electron tối đa có trong phân lớp f?

* GV cung cấp: Phân lớp e đã có đủ số e tối đa gọi là phân lớp e bão hoà.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về số electron tối đa trong 1 lớp.

GV đàm thoại gợi mở với HS để dẫn dắt các em điền vào bảng

? Lớp thứ 1 (lớp K) có bao nhiêu phân lớp, đó là phân lớp nào và chứa tối đa bao nhiêu electron?

? Lớp thứ 2 (lớp L) có bao nhiêu phân lớp, đó là phân lớp nào và chứa tối đa bao nhiêu electron?

- Lớp thứ 3 và 4 tương tự.

HS tự điền vào bảng

GV gọi 1 HS lên bảng điền, sau đó nhận xét kết luận.

-Từ các nhận xét trên, yc HS rút ra số electron tối đa của lớp thứ n được tính ntn?

-Nếu HS không trả lời được thì GV phân tích

GV lấy VD: Dựa vào công thức này em hãy tính lớp thứ tư (lớp N, n=4) chứa tối đa bao nhiêu electron?

III – Số electron tối đa trong 1 phân lớp, 1 lớp.

1. Số electron tối đa trong 1 phân lớp.

Phân lớp Số obitan Số electron tối đa

s 1 2

p 3 6

d 5 10

f 7 14

2. Số electron tối đa trong 1 lớp.

Lớp Số phân lớp Số electron tối đa

1 (K) 1s 2

2 (L) 2s 2p 8

3 (M) 3s 3p 3d 18

4 (N) 4s 4p 4d 4f 32

Số e tối đa của lớp thứ n là 2n2 e(0<n4)

VD:

- Số e tối đa của lớp thứ 4: 2.42 = 32 electron

Đánh giá bài viết
1 288
Sắp xếp theo

    Giáo án Hóa học lớp 10

    Xem thêm