Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 59

Giáo án môn Hóa học lớp 10

Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài 59: Thực hành tốc độ phản ứng hóa học được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 10này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Biết được: Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:

 • Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng.
 • Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng.
 • Ảnh hưởng của điện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng.

2. Kỹ năng:

 • Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.
 • Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hoá học.
 • Viết tường trình thí nghiệm.

Trọng tâm:

 • Tốc độ phản ứng hoá học.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

3. Tư tưởng: Cẩn thận, nghiêm tức khi làm thí nghiệm

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên:

*.Dụng cụ:

-Ống nghiệm -Giá để ống nghiệm -Kẹp gỗ

-Ống nhỏ giọt -Kẹp hóa chất -Đèn cồn

*.Hóa chất:

 • Dung dịch HCl 18% và dung dịch HCl 6%.
 • Dung dịch H2SO4(loãng) 10%.
 • Kẽm kim loại dạng hạt và vụn nh .

2. Học sinh:

Đọc trước bài 37 trong sgk, xem kỹ các các bước tiến hành thí nghiệm.

Ôn tập những kiến thức liên quan đến bài thực hành:

 • Tốc độ phản ứng hóa học.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học như nồng độ, nhiệt độ, diện tích bề mặt chất rắn.

III. PHƯƠNG PHÁP

Kết hợp khéo léo giữa đàm thoại, nêu vấn đề và hoạt động nhóm, thí nghiệm trực quan.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học

3. Bài mới:

Hoạt động của Giáo viên và Học sinh

Nội dung ghi bảng

* Hoạt động 1:

- GV: Nêu nội dung tiết thực hành. Những điểm cần chú ý khi thực hiện từng thí nghiệm:

+ Hai ống đựng dung dịch HCl có nồng độ khác nhau cùng tác dụng với 2 viên kẽm có kích thước giống nhau; Hai ống đựng dung dịch H2SO4 có nhiệt độ khác nhau cùng tác dụng với 2 viên kẽm có kích thước giống nhau; 2 viên kẽm có kích thước khác nhu cùng tác dụng với 2 dung dịch H2SO4 có nồng độ giống nhau.

+ Chọn dụng cụ, hoá chất, tiến hành thí nghiệm bảo đảm hiện tượng rõ ràng, không xảy ra đổ, vỡ, bắn hoá chất, tai nan,...

+ Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng mỗi phản ứng và viết phương trình hoá học.

+ Điền đúng kết quả thí nghiệm vào bản tường trình đã quy định.

+ Thu hồi kẽm, khử chất thải sau thí nghiệm bằng nước vôi trong.

HS: Nghe TT

- GV: Nêu những yêu cầu cần thực hiện trong tiết thực hành .

HS: Nghe TT

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

* Hoạt động 2:.

- GV: hướng dẫn HS làm thí nghiệm như SGK , quan sát thí nghiệm xảy ra

HS: Làm theo HD của GV

- GV: lưu ý HV quan sát lượng bọt khí thoát ra ở 2 ống nghiệm

HS: viết kết quả vào bảng tường trình

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng .

- Cách tiến hành:

Bước 1: chuẩn bị 2 ống nghiệm như sau:

+Ống 1: 3ml dd HCl 18%

+Ống 2: 3ml dd HCl 6%

Bước 2:Cho đồng thời vào mỗi ống nghiệm 1 hạt kẽm

- Hiện tượng: Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm (2) chậm hơn.

- Giải thích:

- Kết luận: Khi tăng nồng độ chất phản ứng => tốc độ phản ứng tăng.

Đánh giá bài viết
1 70
Sắp xếp theo

  Giáo án Hóa học lớp 10

  Xem thêm