Giáo án Sinh học 12 bài 35

Giáo án Sinh học lớp 10

Giáo án Sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái được biên soạn kỹ lưỡng với nội dung chi tiết và khoa học nhằm giúp học sinh hiểu được khái niệm môi trường, các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật và các nhân tố sinh thái.

Giáo án Sinh Học 12 cả năm

Giáo án Sinh học 12 bài Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giáo án Sinh học bài Hệ sinh thái

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

I. Mục tiêu

 • Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, các loại môi trường sống
 • Phân tích được ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh của môi trường tới đời sống sinh vật
 • Nêu được khái niệm giới hạn sinh thái, cho ví dụ minh hoạ
 • Nêu được khái niệm ổ sinh thái, phân biệt nơi ở với ổ sinh thái
 • Rèn kĩ năng phân tích các yếu tố môi trường và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường

II. Hoạt động dạy học

Hoạt động 1: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh – Nội dung

- Môi trường sống là gì?

- Các loại môi trường ống? Ví dụ?

- Khái niệm nhân tố sinh thái?

- Phân loại nhân tố sinh thái?

GV cho hs xác định loại môi trường của 1 số sinh vật: Cá, giun đất, sâu ăn lá, cây hoa hồng....

Quan hệ giữa sinh vật và môi trường là quan hệ qua lại

Học sinh nghiên cứu thông tin phần I

Trả lời câu hỏi của giáo viên

Thống nhất rút ra

Kết luận:

 • Môi trường sống bao gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh vật
 • Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật:
  • Môi trường trên cạn: gồm mặt đất và khí quyển
  • Môi trường nước
  • Môi trường đất
  • Môi trường sinh vật
 • Khái niệm nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố môi trường ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật
 • Có 2 nhóm NTST vô sinh và NTST hữu sinh: con người và sinhvật khác
Đánh giá bài viết
1 1.353
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 12

Xem thêm