Giáo án Sinh học bài Hệ sinh thái

Giáo án điện tử môn Sinh học lớp 12 bài “Hệ sinh thái” mà Thư viện giáo án VnDoc.com giới thiệu với quý thầy cô dưới đây sẽ giúp học sinh trình bày được thế nào là một hệ sinh thái? Phân biệt hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn, mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về sử dụng cho buổi lên lớp của mình được tốt nhất.

Giáo án bài "Hệ sinh thái"

Giáo án Sinh học lớp 12 trọn bộ

Giáo án Sinh học lớp 12 nâng cao

Giáo án Chọn giống vật nuôi và cây trồng

Giáo án Sinh học lớp 12 học thuyết tiến hóa tổng hợp

BÀI 42: HỆ SINH THÁI

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 • Trình bày được thế nào là một hệ sinh thái, lấy được ví dụ minh họa, đồng thời chỉ ra được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái.
 • Phân biệt hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

2. Kĩ năng:

 • Rèn luyện khả năng tư duy, phân tích hình vẽ, suy luận logic và hệ thống hóa kiến thức.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về khái niệm hệ sinh thái, xác định các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái và mối quan hệ giữa các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái , các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất.

3. Thái độ:

 • Học sinh có thái dộ học tập nghiêm túc.
 • Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên của học sinh.

II. Phương pháp giảng dạy

 • Trực quan – hỏi đáp.
 • Hỏi đáp – gợi mở.
 • Giảng giải.

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

 • Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tranh hình phóng to các hình trong sách giáo khoa.
 • Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Diễn thế sinh thái là gì? cho ví dụ. Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.
 • Hoạt động khái thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể em là hành động tự đào huyệt chôn mình được không? Tại sao?

3. Nội dung bài mới:

Hoạt động của GV và HSNội dung bài học

*Hoạt động 1: Khái niệm về HST.

- GV: chiếu hình một hệ sinh thái đồng cỏ, yêu cầu học sinh phân tích trong hệ sinh thái trên có các sinh vật nào sinh sống?

- HS: nghiên cứu ví dụ và trả lời.

- GV: Vậy trong hệ sinh thái trên có các quần thể sinh vật khác loài được gọi là gì? (Quần xã)

- HS: nghiên cứu ví dụ trả ời.

- GV: Vậy ngoài các quần xã sinh vật thì song hệ sinh thái còn có yếu tố nào khác? (sinh cảnh)

- HS: Nghiên cứu ví dụ trả lời.

- GV: Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa quần xã và sinh cảnh?

- HS: nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời.

+ Bổ sung: Giữa QXSV và sinh cảnh tạo ra thể thống nhất chặt chẽ, thể hiện sự trao đổi vật chất và năng lượng→là một hệ mở, gọi là hệ sinh thái.

=> Đưa ra khái niệm hệ sinh thái.

I. Khái niệm về HST:

- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã.

Đánh giá bài viết
1 1.533
Sắp xếp theo

  Giáo án Sinh học lớp 12

  Xem thêm