Giáo án Sinh học 12 bài Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giáo án Sinh học 12

Giáo án Sinh học 12 bài Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã giúp thầy cô giáo hướng dẫn học sinh ghi nhớ nội dung trọng tâm của bài học như khái niệm quần xã. Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần xã: tính đa dạng về loài, sự phân bố của các loài trong không gian. Trình bày được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã một cách dễ hiểu và trọn vẹn nhất.

Giáo án Sinh Học 12 cả năm

Giáo án Sinh 12 bài Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Chương II: QUẦN XÃ SINH VẬT

Bài 40: QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • Kiến thức:
  • Nêu được định nghĩa và lấy được ví dụ minh họa về quần xã sinh vật.
  • Mô tả được các đặc trưng cơ bản của quần xã, lấy ví dụ minh họa cho các đặc trưng đó.
  • Trình bày được khái niệm quan hệ hỗ trợ và đối kháng giữa các loài trong quần xã và lấy được ví dụ minh họa cho các mối quan hệ đó.
 • Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát kênh hình, phân tích tổng hợp, khái quát hóa.
 • Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ các loài sinh vật trong tự nhiên.

II. CHUẨN BỊ.

 • Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh phóng to các hìnhT 40.1 – 40.4 SGK.
 • Học sinh: SGK, đọc trước bài học.

III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

Hoạt động của thầy và tròNội dung kiến thức

Hoạt động 1

1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: Thế nào là biến động số lượng theo chu kì và không theo chu kì? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự biến động số lượng cá thể trong quần thể?

Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về quần xã sinh vật.

GV: Trong ao có những quần thể sinh vật nào đang sống, quan hệ giữa các quần thể sinh vật đó? Các quần thể đó là cùng loài hay khác loài? Quần xã sinh vật là gì?

HS: Nghiên cứu thông tin SGK và hình 40.1 để trả lời.

GV: Nhận xét và bổ sung để hoàn thiện kiến thức.

I. KHÁI NIỆM VỀ QUẦN XÃ SINH VẬT

1. Định nghĩa:

* Định nghĩa: Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định.

- Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

VD: Quần xã sinh vật sống trong ao

Đánh giá bài viết
1 2.260
Sắp xếp theo

  Giáo án Sinh học lớp 12

  Xem thêm