Giáo án Sinh học 7 bài Thực hành quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

1 1.068

GIÁO ÁN SINH HỌC 7

Giáo án Sinh học 7 bài Thực hành quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu giúp học sinh ghi nhớ được nội dung cần chú trọng trong bài học như một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay, đồng thời xác định được cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ chim bồ câu.

Giáo án Sinh học 7 bài Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

Giáo án Sinh học 7 bài Chim bồ câu

BÀI 42: THỰC HÀNH: QUAN SÁT BỘ XƯƠNG, MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 • Học sinh nhận biết được một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay lượn.
 • Xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ của chim bồ câu.

2. Kĩ năng:

 • Rèn kĩ năng: Quan sát nhận biết kiến thức trên mẫu mổ.
 • Rèn kĩ năng hoạt động hợp tác với nhóm.

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình quan sát.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 • Mẫu mổ chim bồ câu (đã gỡ nội quan và có tiêm màu)
 • Bộ xương chim, tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:

Nêu và giải thích các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn?

2. Bài mới:

 • Giáo viên giới thiệu bài và nêu yêu cầu của tiết học
 • Học sinh nhận biết được một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay lượn
 • Xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ của chim bồ câu

Hoạt động 1: Quan sát bộ xương chim

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức trọng tâm

Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát bộ xương chim bồ câu.

Học sinh quan sát trên mô hình, đối chiếu với hình 42.1 SGk để nhận biết các thành phần của bộ xương.

Thảo luận nhóm nêu những đặc điểm của bộ xương chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn.

Đại diện nhóm trình bày, GV nhận xét và cho học sinh ghi nhớ kiến thức.

Bộ xương gồm:
 • Xương đầu.
 • Xương thân: Cột sống, lồng ngực
 • Xương chi: Xương đai, các xương chi
Đánh giá bài viết
1 1.068
Giáo án Sinh học lớp 7 Xem thêm