Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Sinh học 7 bài 44: Thực hành quan sát bộ xương và mẫu mổ chim bồ câu theo CV 5512

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 44: Thực hành quan sát bộ xương và mẫu mổ chim bồ câu bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án môn Sinh học 7 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- HS nhận biết một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay.

- Xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ chim bồ câu

2. Năng lực

Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

Năng lực chung

Năng lực chuyên biệt

- Năng lực phát hiện vấn đề

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học

- Năng lực kiến thức sinh học

- Năng lực thực nghiệm

- Năng lực nghiên cứu khoa học

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Mẫu mổ chim bồ câu

- Bộ xương chim

- Tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim

2. Học sinh

- Đọc trước bài

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: (4’)

- Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay?

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Quan sát bộ xương chim bồ câu. (15’)

- GV yêu cầu HS quan sát bộ xương, đối chiếu với H 42.1 SGK → nhận biết các thành phần của bộ xương?

- GV gọi HS trình bày thành phần của bộ xương

- GV cho HS thảo luận

+ Nêu các đặc điểm của bộ xương thích nghi với sự bay ?

- GV chốt lại bằng kiến thức đúng.

- HS quan sát bộ xương chim đọc chú thích H42.1 xác định các thành phần của bộ xương

- HS nêu các thành phần của bộ xương trên mẫu

- Các nhóm thảo luận tìm các đặc điểm của bộ xương thích nghi với sự bay thể hiện ở chỗ…

- Đại diện nhóm phát biểu nhóm khác bổ sung.

I. Quan sát bộ xương chim bồ câu

- Bộ xương gồm:

+ Xương đầu

+ Xương thân: Cột sống, lồng ngực

+ Xương chi: Xương đai các xương chi

Hoạt động 2: Quan sát các nội quan trên mẫu mổ. (20’)

- GV yêu cầu HS quan sát H42.2 SGK kết hợp tranh cấu tạo trong xác định vị trí các cơ quan

- GV cho HS quan sát mẫu mổ →nhận biết các cơ quan và thành phần cấu tạo của từng hệ→hoàn thành bảng tr.139 SGK

- GV kẻ bảng gọi HS lên chữa bài

- GV chốt lại bằng đáp án đúng

- GV cho HS thảo luận

+ Hệ tiêu hóa của chim bồ câu có gì khác so với những động vật có xương sống đã học?

- HS quan sát hình đọc chú thích ghi nhớ vị trí các cơ quan

- HS nhận biết các hệ cơ quan trên mẫu mổ

- thảo luận nhóm hoàn chỉnh bảng

- Đại diện nhóm lên hoàn chỉnh bảng, các nhóm khác nhận xét bổ sung

- Các nhóm đối chiếu sửa chữa

- Các nhóm thảo luận nêu được …

II. Quan sát các nội quan trên mẫu mổ:

- Nội dung trong bảng SGK tr.139

Giáo án môn Sinh học 7

I. Mục tiêu bài học

Kiến thức, kỹ năng, thái độ và nội dung tích hợp

a. Kiến thức: Nhận biết 1 số đđ của bộ xương, xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết, so sánh trên mẫu mổ.

b. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát hình, biết trên mẫu mổ, hoạt động nhóm.

c. Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ.

d. Tích hợp: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ động thực vật.

2. Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực.
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tư duy sáng tạo.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.

3. Các phương pháp dạy học tích cực

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.
 • Phương pháp trực quan.
 • Phương pháp thực hành thí nghiệm.

II. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

 • Mẫu mổ chim bồ câu
 • Bộ xương chim bồ câu
 • Tranh bộ xương và cấu tạo trong chim bồ câu.

2. Phương án dạy học:

 • Quan sát bộ xương chim bồ câu.
 • Quan sát nội quan chim bồ câu trên mẫu mổ.

3. Hoạt động dạy và học

Hoạt động khởi động

Ổn định lớp

Bài cũ

+ So sánh sự khác nhau về đời sống, ss của CBC với TLBĐD?

+ Nêu cấu tạo ngoài và di chuyển của CBC?

Hoạt động hình thành kiến thức:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về bộ xương

Mục tiêu:- Nhận biết các thành phần va2 nêu được các đặc điểm bộ xương thích nghi với sự bay.

Tiến hành:

Gọi 1 HS trình bày thành phần bộ xương.

GV cho HS thảo luận: Nêu các đđ bộ xương thích nghi với sự bay?

GV chốt lại kiến thức đúng.

* Hoạt động 2: Xác định các cơ quan dinh dưỡng, so sánh trên mẫu mổ

GV yêu cầu HS quan sát H42.2/ SGK kết hợp với tranh cấu tạo trong → xác định vị trí các hệ cơ quan

GV cho HS quan sát trên mẫu mổ → nhận biết các hệ cơ quan và thành phần cấu tạo của từng hệ → hình thành bảng /139

GV kẻ bảng gọi HS lên chữa bài

GV chốt lại bằng đáp án đúng

GV cho HS thảo luận:

- Hệ tiêu hóa ở chim bồ câu có gì khác so với những động vật có xương sống đã học ?

I. Quan sát bộ xương:

HS quan sát bộ xương chim, đọc chú thích H42.1. Xác định các thành phần của bộ xương

+ X.đầu

+ Cột sống

+ Lồng ngực

+ X. đai

+ X. chi

HS Nêu được các thành phần trên mẫu bộ xương chim

Các nhóm thảo luận tìm các đđ của bộ xương t/nghi với sự bay thể hiện ở:

+ Chi trước

+ X. mỏ ác

+X. đai hông

Đại diện nhóm phát biểu. Các nhóm khác bổ sung.

Tiểu kết

Bộ xương gồm:

- Xương đầu

- Cột sống, lồng ngực

- Xương chi: Xương đai và các xương chi

II. Quan sát các nội quan trên mẫu mổ

Hs quan sát hình, đọc chú thích →ghi nhớ vị trí các cơ quan

HS nhận biết các hệ cơ quan trên mẫu mổ

Thảo luận nhóm → hoàn chỉnh bảng

Đại diện nhóm lên hoàn thành bảng → các nhóm nhận xét, bổ xung

Các nhóm đối chiếu, sửa chữa

Các nhóm thảo luận trả lời

Ở chim: thực quản có diều, dạ dày gồm dạ dày cơ và da dày tuyến.

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án môn Sinh học 7 bài 44: Thực hành quan sát bộ xương và mẫu mổ chim bồ câu theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giáo án Sinh học lớp 7

  Xem thêm