Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 65

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 65: Động vật quý hiếm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ và nội dung tích hợp

a. Kiến thức

 • Học sinh nắm được khái niệm về động vật quý hiếm.
 • Thấy được mức độ tuyệt chủng của các động vật quý hiếm ở Việt Nam.
 • Đề ra các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

b. Kĩ năng

 • Rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp.
 • Kĩ năng hoạt động nhóm.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật quý hiếm.

d. Tích hợp: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ động thực vật.

2. Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực.
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tư duy sáng tạo.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
 • Kĩ năng kiểm soát cảm xúc.

3. Các phương pháp dạy học tích cực

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.
 • Phương pháp trực quan.
 • Phương pháp thực hành.

II. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

Giáo viên: Tranh một số động vật quý hiếm.

Một số tư liệu phim và tranh ảnh về động vật quý hiếm.

Học sinh: Một số tư liệu về động vật quý hiếm.

2. Phương án dạy học:

 • Thế nào là động vật quý hiếm.
 • Ví dụ minh hoạ các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam
 • Bảo vệ động vật quý hiếm.

3. Hoạt động dạy và học

Hoạt động khởi động

Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.

Kiểm tra bài cũ:Các biện pháp đấu tranh sinh học?

Hoạt động hình thành kiến thức:

Trong tự nhiên có một số loài động vật có giá trị đặc biệt nhưng lại có nguy cơ bị tuyệt chủng. Đó là những động vật như thế nào?

Hoạt động 1: Thế nào là động vật quý hiếm?

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV cho HS nghiên cứu SGk và trả lời câu hỏi:

- Thế nào gọi là động vật quý hiếm?

- Kể tên một số động vật quý hiếm mà em biết?

- GV lưu ý phân tích thêm về động vật quý hiếm: vừa có nhiều giá trị và có số lượng ít.

- GV thông báo thêm cho HS về động vật quý hiếm như: sói đỏ, bướm phượng cánh đuôi nheo, phượng hoàng đất…

- Yêu cầu HS rút ra kết luận.

I. Thế nào là động vật quý hiếm?

- HS đọc thông tin trong SGK trang 196, thu nhận kiến thức.

- Yêu cầu nêu được:

+ Động vật quý hiếm có giá trị kinh tế.

+ Kể 5 loài.

- HS lắng nghe.

- Đại diện HS trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết luận:

- Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị nhiều mặt và có số lượng giảm sút.

Hoạt động 2: Ví dụ minh hoạ các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam

Mục tiêu: HS nêu được các mức độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm tuỳ thuộc vào giá trị của nó.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS đọc các câu lựa chọn, quan sát hình SGK trang 197 và hoàn thành bảng 1: “ Một số động vật quý hiếm ở Việt Nam”

- GV kẻ bảng 1 để HS chữa bài.

- Nên gọi nhiều HS để phát huy tính tích cực của HS.

- GV thông báo ý kiến đúng, phân tích kiến thức để HS lựa chọn cho đúng.

II. Ví dụ minh hoạ các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở

Việt Nam

HS hoạt động độc lập với SGK, hoàn thành bảng 1, xác định các giá trị chính của các động vật quý hiếm ở Việt Nam.

- Một vài HS lên ghi kết quả để hoàn thành bảng 1.

- HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Sửa chữa nếu cần.

Đánh giá bài viết
1 273
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm