Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 35

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 35: Thi học kì I bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1.Kiến thức: Củng cố khắc sâu kiến thức, thấy được sự tiến hoá của ĐVKX , tìm thêm kiến thức mới, liên hệ thực tiễn.

2.Kỹ năng

Rèn kỹ năng tư duy, phương pháp làm bài, so sánh, tìm tòi.

II.Tiến trình thi học kỳ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN: SINH 7

Câu 1:

Nêu đặc điểm chung của động vật? Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người?

Câu 2: Trùng roi giống và khác thực vật ở những điểm nào?

Trùng roi sinh sản khác tập đoàn Vôn vốc như thế nào?

Câu 3: Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh?

Vai trò thực tiễn của chúng và cho tên các đại diện?

Câu 4: Nêu đặc điểm hình dạng ngoài và cấu tạo trong của thủy tức?

Câu 5: Nêu đặc điểm cấu tạo của giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh?

Nêu vòng đời và cách phòng tránh?

Câu 6: Nêu hình dạng ngoài, cấu tạo trong của giun đất?

Để nhận biết các đại diện ngành giun đốt ở ngoài thiên nhiên cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào?

Câu 7: Nêu đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ngành thân mềm?

Vì sao xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm, em hãy giải thích?

Câu 8: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài và chức năng các phần phụ của tôm?

Vẽ hình và nghi chú thích?

Giải thích tại sao khi rang hoặc phơi (khi tôm chết) tôm có màu hồng?

Câu 9: Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng các phần phụ của nhện?

Vẽ hình và nghi chú thích?

Câu 10: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của châu chấu?

So sánh hệ hô hấp,dinh dưỡng và sinh sản ở tôm với châu chấu?

Câu 11: Nêu sự đa dạng và vai trò của ngành chân khớp?

Trong số các đặc điểm của chân khớp thì đặc điểm nào ảnh hưởng đến sự phân bố rộng rãi của chúng?

- Đặc điểm nào ảnh hưởng khiến Chân khớp đa dạng về tập tính? Đa dạng về môi trường sống?

Câu 12: Nêu cấu tạo trong của cá chép?

Đánh giá bài viết
1 281
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm