Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 60

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 60: Tiến hóa về sinh sản bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ và nội dung tích hợp

a. Kiến thức

 • Học sinh nắm được sự tiến hoá các hình thức sinh sản ở động vật từ đơn giản đến phức tạp (sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính).
 • HS thấy được sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính.

b. Kĩ năng: Kĩ năng hoạt động nhóm.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật đặc biệt trong mùa sinh sản.

d. Tích hợp: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ động thực vật.

2. Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực.
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tư duy sáng tạo.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
 • Kĩ năng kiểm soát cảm xúc.

3. Các phương pháp dạy học tích cực

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.
 • Phương pháp trực quan.
 • Phương pháp thực hành,..

II. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

 • Tranh sinh sản vô tính ở trùng roi, thuỷ tức.
 • Tranh về sự chăm sóc trứng và con.
 • HS: Chuẩn bị theo nội dung SGK.

2. Phương án dạy học:

 • Hình thức sinh sản vô tính
 • Hình thức sinh sản hữu tính.
 • Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật

3. Hoạt động dạy và học

Ổn định tổ chức- Kiểm tra sĩ số.

Kiểm tra bài cũ - Sự phân hoá và chuyên hoá của các hệ cơ quan?

Hoạt động khởi động

Sinh sản là đặc điểm đặc trưng của sinh vật để duy trì nòi giống, động vật có những hình thức sinh sản nào? Sự tiến hoá các hình thức sinh sản thể hiện như thế nào?

Hoạt động hình thành kiến thức:

Hoạt động 1: Hình thức sinh sản vô tính

Mục tiêu: HS nắm được khái niệm sinh sản vô tính " các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi:

- Thế nào là sinh sản vô tính?

- Có những hình thức sinh sản vô tính nào?

- GV treo tranh một số hình thức sinh sản vô tính ở động vật không xương sống.

- Hãy phân tích các cách sinh sản ở thuỷ tức và trùng roi?

- Tìm một số động vật khác có kiểu sinh sản giống như trùng roi?

- Yêu cầu HS rút ra kết luận.

I. Hình thức sinh sản vô tính

- Cá nhân HS tự đọc tóm tắt trong SGK trang 179 trả lời câu hỏi:

- Yêu cầu:

+ Không có sự kết hợp đực, cái

+ Phân đôi, mọc chồi

- Một vài HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lưu ý: chỉ có một cá thể tự phân đôi hay mọc thêm một cơ thể mới.

- HS có thể kể thêm: trùng amip, trùng giày…

Kết luận:

- Sinh sản vô tính không có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái.

- Hình thức sinh sản:

+ Phân đôi cơ thể

+ Sinh sản sinh dưỡng: mọc chồi và tái sinh.

Đánh giá bài viết
1 250
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm