Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 58

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 58: Kiểm tra 45 phút bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: Củng cố khắc sâu kiến thức, thấy được sự tiến hoá của ĐVCX S, tìm thêm kiến thức mới, liên hệ thực tiễn.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tư duy, phương pháp làm bài, so sánh, tìm tòi.

II. Các kĩ năng sống cơ bản.

  • Kĩ năng tự nhận thức.
  • Kĩ năng tư duy sáng tạo.
  • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
  • Kĩ năng kiểm soát cảm xúc.

III. Các phương pháp dạy học tích cc.

  • Phương pháp giải quyết vấn đề.

IV.T iến trình

*Ổn định lớp

*Tiến trình thi

Đề bài:

Câu 1: (2đ)

Lập bảng so sánh hệ tuần hoàn, hệ hô hấp của lớp lưỡng cư, bò sát, lớp chim và lớp thú?

Câu 2: (2đ)

Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn?

Câu 3: (2đ)

Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp chim?

Câu 4: (2đ)

So sánh cấu tạo trong của thỏ thể hiện sự hoàn thiện hơn so với chim bồ câu?

Câu 5 ( 2 điểm)

Chứng minh cấu tạo cơ thể thằn lằn hoàn chỉnh hơn ếch?

Đánh giá bài viết
1 122
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm