Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 68

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 68: Ôn tập có tầm quan trọng ở địa phương bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

 • Học sinh nêu được sự tiến hoá của giới động vật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.
 • Học sinh thấy rõ được đặc điểm thích nghi của động vật với môi trường sống.
 • Chỉ rõ giá trị nhiều mặt của giới động vật.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

II. Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực.
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.

III. Các phương pháp dạy học tích cc.

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.

IV. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

 • Tranh ảnh về động vật đã học.
 • Bảng thống kê về cấu tạo và tầm quan trọng

V. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động 1: Sự tiến hoá của giới động vật

Mục tiêu: HS thấy được sự tiến hoá từ đơn giản đến phức tạp của giới động vật.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành bảng 1 “Sự tiến hoá của giới động vật”

- GV kẻ sẵn bảng 1 trên bảng phụ cho HS chữa bài.

- GV cho HS ghi kết quả của nhóm.

- GV tổng hợp các ý kiến của các nhóm.

- Cho HS quan sát bảng đáp án.

I. Sự tiến hoá của giới động vật

- Cá nhân tự nghiên cứu thông tin SGK trang 200, thu thập kiến thức.

- Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời

- Yêu cầu nêu được:

+ Tên ngành

+ Đặc điểm tiến hoá phải liên tục từ thấp đến cao.

+ Con đại diện phải điển hình.

- Đại diện nhóm lên ghi kết quả vào bảng 1, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Các nhóm sửa chữa nếu cần.

- GV yêu cầu HS theo dõi bảng 1, trả lời câu hỏi:

- Sự tiến hoá của giới động vật được thể hiện như thế nào?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:

- Sự thích nghi của động vật với môi trường sống thể hiện như thế nào?

- Thế nào là hiện tượng thứ sinh? Cho ví dụ cụ thể?

- GV cho các nhóm trao đổi đáp án

- Hãy tìm trong các loài bò sát, chim có loài nào quay trở lại môi trường nước?

- Cho HS rút ra kết luận.

- Thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến.

- Yêu cầu nêu được;

+ Sự tiến hoá thể hiện sự phức tạp về tổ chức cơ thể, bộ phận nâng đỡ…

- Cá nhân nhớ lại các nhóm động vật đã học và môi trường sống của chúng, thảo luận nhóm. Yêu cầu nêu được:

+ Sự thích nghi của động vật: có loài sống bay lượn trên không (có cánh), loài sống ở nước (có vây), sống nơi khô cằn (dự trữ nước).

+ Hiện tượng thứ sinh: quay lại sống ở môi trường của tổ tiên.

VD: Cá voi sống ở nước.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Kết luận:

- Giới động vật đã tiến hoá từ đơn giản đến phức tạp.

- Động vật thích nghi với môi trường sống.

- Một số có hiện tượng thích nghi thứ sinh.

Đánh giá bài viết
1 206
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm