Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 62

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 62: Đa dạng sinh học bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ và nội dung tích hợp

a. Kiến thức: Học sinh hiểu được đa dạng sinh học thể hiện ở số loài, khả năng thích nghi cao của động vật với các điều kiện sống khác nhau.

b. Kĩ năng: Kĩ năng quan sát, so sánh, kĩ năng hoạt động nhóm.

c. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích môn học, khám phá tự nhiên.

d. Tích hợp: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ động thực vật.

Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực.
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tư duy sáng tạo.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
 • Kĩ năng kiểm soát cảm xúc.

3. Các phương pháp dạy học tích cực

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.
 • Phương pháp trực quan.
 • Phương pháp thực hành.

II. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

GV: Tranh sơ đồ hình 58.1; 58.2 SGK.

Tranh ảnh, phim tư liệu thêm về động vật ở đới lạnh và đới nóng.

HS: Tư liệu thêm về động vật ở đới lạnh và đới nóng.

2. Phương án dạy học:

 • Sự đa dạng sinh học.
 • Đa dạng sinh học của động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng.

3. Hoạt động dạy và học

Hoạt động khởi động

Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.

Kiểm tra bài cũ: Cây phát sinh động vật biểu thị điều gì?

Hoạt động hình thành kiến thức:

VB: GV cho HS nêu những nơi phân bố của động vật, vì sao động vật phân bố ở mọi nơi? " tạo nên sự đa dạng.

Hoạt động 1: Sự đa dạng sinh học

Mục tiêu: HS biết đa dạng sinh học là gì và môi trường sống phổ biến của động vật.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trang 185 và trả lời câu hỏi:

- Sự đa dạng sinh học thể hiện như thế nào?

- Vì sao có sự đa dạng về loài?

- GV nhận xét ý kiến đúng sai của các nhóm.

- Yêu cầu HS rút ra kết luận.

I.Sự đa dạng sinh học

Cá nhân HS tự đọc thông tin trong SGK, trao đổi nhóm, yêu cầu nêu được:

+ Đa dạng biểu thị bằng số loài.

+ Động vật thích nghi rất cao với điều kiện sống.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Kết luận:

- Sự đa dạng sinh học biểu thị bằng số lượng loài.

- Sự đa dạng loài là do khả năng thích nghi của động vật với điều kiện sống khác nhau

Đánh giá bài viết
1 278
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm