Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 29

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 29: Thực hành quan sát tập tính của sâu bọ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ và nội dung tích hợp

a. Kiến thức: Thông qua băng hình hs quan sát, phát hiện một số tập tính của sâu bọ thể hiện trong tìm kiếm, cất giữ thức ăn trong sinh sản và trong quan hệ giữa chúng với con người và kẻ thù.

b. Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, tóm tắt nội dung.

c. Thái độ: giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

d. Tích hợp: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ động thực vật.

2. Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực.
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tưduy sáng tạo.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông.
 • Kĩ năng kiên định.
 • Kĩ năng giải quyết vấn đề.
 • Kĩ năng quản lí thời gian.
 • Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.

3. Các phương pháp dạy học tích cực

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.
 • Phương pháp trò chơi….

II. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học

*GV: chuẩn bị máy, băng.

* HS: ôn lại kiến thức ngành chân khớp.

2. Phương án dạy học: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.

III. Hoạt động dạy và học

1. Ổn định lớp:

2. Bài cũ:

 • Đặc điểm chung của sâu bọ.
 • Vai trò của sâu bọ.

3. Bài mới

* Hoạt động 1:Gv nêu yêu cầu bài thực hành:

- Theo dõi nội dung, ghi chép các diễn biến tập tính sâu bọ.

- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.

- Phân chia các nhóm.

* Hoạt động 2: HS XEM BĂNG HÌNH

- Gv cho hs xem lần thứ 1 toàn bộ băng.

- Gv cho xem lại đoạn băng với những yêu cầu ghi chép tập tính của sâu bộ.

+ Tìm kiếm, cất giữ thức ăn.

+ Sinh sản.

+ Tính thích nghi và tồn tại của sâu bọ.

Học sinh theo dõi băng hình, quan sát đến đâu điền vào phiếu học tập đến đó.

Với những đoạn khó hiểu học sinh có thể trao đổi trong nhóm hoặc yêu cầu giáo viên chiếu lại.

* Hoạt động 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG BĂNG HÌNH

- GV giành thời gian để các nhóm thảo luận, trả lời các câu hỏi sau:

+ Kể tên những sâu bọ q/sát được.

+ Kể tên các loại thức ăn và cách kiếm ăn đặc trưng của từng loài.

+ Nêu các cách tự vệ, tấn công của sâu bọ.

+ Kể các tập tính trong sinh sản của sâu bọ.

+ Ngoài những tập tính có ở phiếu học tập em cón phát hiện thêm những tập tính nào khác ở sâu bọ.

Hs dựa vào nội dung PHT → trao đổi trong nhóm → tìm câu trả lời.

Gv kẻ sẵn bảng gọi Hs lên chữa bài.

Đại diện nhóm lên ghi kết quả trên bảng → các nhóm nhận xét, bổ sung.

Gv thông báo đáp án đúng, các nhóm theo dõi, sữa chữa.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giáo án Sinh học lớp 7

  Xem thêm