Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 20

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 20: Một số thân mềm khác bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ và nội dung tích hợp

a. Kiến thức:

 • Trình bày được một số đặc điểm của một số đại diện của ngành thân mềm.
 • Thấy được sự đa dạng của thân mềm.
 • Giải thích được ý nghĩa một số tập tính ở thân mềm.

b. Kỹ năng

 • Rèn kỹ năng q/sát tranh và mẫu vật.
 • Kỹ năng hoạt động nhóm.

c.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích bộ môn, ý thức bảo vệ dộng vật.

d. Tích hợp: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ động thực vật.

2. Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tưduy sáng tạo.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông .
 • Kĩ năng kiên định.
 • Kĩ năng giải quyết vấn đề.
 • Kĩ năng quản lí thời gian.
 • Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.

3. Các phương pháp dạy học tích cực

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.
 • Phương pháp trò chơi
 • Phương pháp đóng vai.
 • Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình.

II. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học

GV: Tranh phóng to hình 19.1, 19.2, 19.3,19.4,19.5,19.6,19.7/sgk.

HS Vật mẫu: ốc sên, sò, mai mực, mực, ốc nhồi…

2. Phương án dạy học:

 • Một số đại diện.
 • Một số tập tính.

III. Hoạt động dạy và học

1. Ổn định lớp

2. Bài cũ

- Cơ thể trai sông có cấu tạo như thế nào?

- Hoạt động dinh dưỡng và di chuyển của trai? Hoạt động dinh dưỡng có vai trò gì với môi trường nước?

3. Khám phá: Người ta có thể tím thấy thân mềm ở những nơi nào?

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm một số đại diện

Mục tiêu: Thông qua các đại diện Hs thấy được sự đa dạng của thân mềm.

Tiến hành:

Gv y/cầu Hs q/sát tranh từ 19.1→19.5/65

- Tìm những đặc điểm đặc trưng của các đại diện?

Gv treo tranh câm của các đại diện y/cầu Hs xác định các bộ phận của chúng.

- Ốc sên sống ở đâu? Tác hại của chúng là gì?

- Cơ thể gồm mấy phần?

Gv lưu ý: áo ốc sên.

- Tìm các đại diện tương tự?

- Mực có đặc điểm gì khác ốc sên?

- Tìm đại diện tương tự?

- Bạch tuộc có đặc điểm gì khác mực?

Gv y/cầu Hs rút ra kết luận về sự đa dạng loài? Môi trường sống? Lối sống?

* Hoạt động 2: Tìm hiểu một số tập tính ở thân mềm

Mục tiêu: Nắm được tập tính của ốc sên, mực. Giải tích được sự đa dạng về tập tính là nhờ có hệ thần kinh phát triển.

Tiến hành:

GV y/cầu Hs q/sát hình 19.1 & thảo luận nhóm.

- Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

- Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên?

Mực đang rình mồi.

Gv y/cầu Hs q/sát hình 19.6 & thảo luận nhóm.

- Mực săn mồi như thế nào?

- Mực phun chất lỏng màu đen để săn mồi hay tự vệ?

- Hoả mù che mắt động vật khác nhưng bản thân mực có nhìn rõ để trốn chạy hay không?

- Vì sao người ta thường dùng ánh sáng để câu mực?

- Nhờ đâu mà thân mềm có nhiều tập tính thhích nghi với lôí sống như vậy?

I. Một số đại diện

Hs q/sát tranh, đọc thông tin kết hợp với vật mẫu →trao đổi nhóm, rút ra kết luận.

- Ốc sên sống trên cây

+ ăn lá cây.

+ Cơ thể gồm 4 phần: đầu, thân, chân, áo, thở bằng phổi.

- Mực sống ở biển

+ vỏ tiêu giảm.

+ Cơ thể gồm 4 phần, di chuyển nhanh.

- Bạch tuộc: có 8 tua, săn mồi tích cực.

- Sò có 2 mảnh vỏ, có giá trị xuất khẩu.

Các nhóm phát biểu, nhóm khác bổ sung.

Tiểu kết

Thân mềm rất đa dạng về loài (trai sông, ốc sên, mực…), đa dạng về lối sống (sống vùi lấp, bò chậm chạp, di chuyển tốc độ cao), đa dạng về môi trường sống (ở nước, cạn,ở trên cây…)

II. Một số tập tính ở thân mềm.

1. Tập tính của ốc sên.

Hs các nhóm thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến.

Đại diện nhóm trình bày→nhóm khác bổ sung.

Tiểu kết

- Tập tính của ốc sên là tự vệ vàđào lỗ đẻ trứng.

2. Tập tính ở mực.

Hs các nhóm thảo luận nhóm thống nhất đáp án

Đại diện 1 vài nhóm phát biểu → nhóm khác bổ sung.

Tiểu kết

-Tập tính của mực là bắt mồi bằng cách rình mồi và phun hoả mù để tự vệ.

Hs đọc thông tin sgk, nắm kiến thức.

Đại diện 1 Hs phát biểu, Hs khác nhận xét, bổ sung.

Tiểu kết

- Nhờ thần kinh phát triển nên ốc sên, mực và các thân mềm khác có giác quan phát triển và có nhiều tập tính thích nghi với lối sống đảm bảo sự tồn tại của loài.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Giáo án Sinh học lớp 7

  Xem thêm