Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 64

Giáo án môn Sinh học 7

Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 64: Biện pháp đấu tranh sinh học bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ và nội dung tích hợp

a. Kiến thức

 • Học sinh nắm được khái niệm đấu tranh sinh học.
 • Thấy được các biện pháp chính trong đấu tranh sinh học là sử dụng các loại thiên địch.
 • Nêu được những ưu điểm và nhược điểm của biện pháp đấu tranh sinh học.

b. Kĩ năng

 • Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tư duy, tổng hợp.
 • Kĩ năng hoạt động nhóm.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật, môi trường.

d. Tích hợp: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ động thực vật.

2. Các kĩ năng sống cơ bản.

 • Kĩ năng tự nhận thức.
 • Kĩ năng giao tiếp.
 • Kĩ năng lắng nghe tích cực.
 • Kĩ năng hợp tác.
 • Kĩ năng tư duy sáng tạo.
 • Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
 • Kĩ năng kiểm soát cảm xúc.

Các phương pháp dạy học tích cc.

 • Phương pháp dạy học theo nhóm.
 • Phương pháp giải quyết vấn đề.
 • Phương pháp trực quan.
 • Phương pháp thực hành.

II. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

*Giáo viên: Tranh hình 59.1 SGK và 59.2

- Phim, tranh ảnh tư liệu về đấu tranh sinh học.

*Học sinh: Phim, tranh ảnh tư liệu về đấu tranh sinh học.

2. Phương án dạy học:

 • Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học.
 • Những biện pháp đấu tranh sinh học.
 • Những ưu điểm và hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học

3. Hoạt động dạy và học

Hoạt động khởi động

Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

Kiểm tra bài cũ

- Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học?

Hoạt động hình thành kiến thức:Trong thiên nhiên, để tồn tại, các loài động vật có mối quan hệ với nhau. Con người đã lợi dụng mối quan hệ này để mang lại lợi ích cho con người.

Hoạt động 1: Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học

Mục tiêu: HS nắm được khái niệm đấu tranh sinh học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV cho HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi:

- Thế nào là đấu tranh sinh học? Cho ví dụ về đấu tranh sinh học?

- GV bổ sung thêm kiến thức để hoàn thiện khái niệm đấu tranh sinh học.

- GV giải thích: sinh vật tiêu diệt sinh vật có hại gọi là thiên địch.

- GV thông báo các biện pháp đấu tranh sinh học.

I. Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học

- Cá nhận tự đọc thông tin SGK trang 192 và trả lời. Yêu cầu nêu được:

+ Dùng sinh vật tiêu diệt sinh vật gây hại.

VD: Mèo diệt chuột.

Kết luận:

- Đấu tranh sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng nhằm ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do các sinh vật có hại gây ra.

Đánh giá bài viết
1 250
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 7

Xem thêm